ProRail gunt spoorcontract Groningen aan Strukton Rail

Makkelijker en prettiger van en naar de stad Groningen en de noordelijke provincies reizen – daar gaat het om in het project Groningen Spoorzone. We hebben in dit project weer een mijlpaal bereikt: ProRail heeft namens alle partijen het spoorcontract definitief aan aannemer Strukton Rail B.V. gegund. Aan de slag!

Grondige aanpak spoor

In Groningen Spoorzone richten we ons op verbetering van de sporen en de aanleg van een aantrekkelijker station. Het spoorcontract bevat onder meer:

  • het aanleggen van de sporen op het nieuwe opstelterrein op de Vork in Haren,
  • de bouw van een extra spoor tussen station Groningen en station Groningen Europapark,
  • de bouw van een extra perron op station Groningen Europapark,
  • en het doorkoppelen van de sporen op station Groningen.

Begin 2019 starten de werkzaamheden van het spoorcontract.  

Spoor-, grond- en stationscontract

Het spoorcontract is één van de drie hoofdcontracten binnen het project. Behalve het spoorcontract is er een grondcontract en een stationscontract. De grondwerkzaamheden voor het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren  en de aanleg van een archeologisch wandelpark vallen onder het grondcontract. De uitvoering wordt dit jaar nog afgerond. De aanbesteding van het stationscontract, waaronder bijvoorbeeld de voetgangerspassage, het busstation, de fietstunnel en de fietsenstalling vallen, loopt momenteel en wordt naar verwachting eind 2019 afgerond. In 2023 is het totale project gereed.

Onderdeel spoorplan Noord-Nederland

De plannen van Groningen Spoorzone zijn onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland. Met dit plan nemen de reismogelijkheden met de trein in het noorden flink toe. Hierdoor ontstaan snellere verbindingen in de regio en naar de Randstad.

 

Gepubliceerd op