Guisweg - Zaandijk

De kruising van de Guisweg in Zaandijk (gemeente Zaanstad) met het spoor en de provinciale weg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De spoorwegovergang vormt een barrière voor de verbinding van oost en west. Het grote aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt nu al voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Het aantal reizigers neemt op dat traject de komende jaren toe, waardoor er nog meer treinen gaan rijden.

ProRail, de gemeente Zaanstad en Vervoerregio Amsterdam willen de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in dit gebied verbeteren. Uit een verkenningsonderzoek is gebleken dat een ongelijkvloerse kruising, waarbij de weg onder het spoor loopt, het meest kansrijk is. Waar de weg het spoor zal moeten kruisen is een vraag die we verder uitzoeken in de planstudie van dit project. De planstudie 'Guisweg' duurt tot medio 2021.

Startnotitie

De kaders van het onderzoek staan beschreven in een startnotitie. In de startnotitie staat onder andere uit welke onderdelen de oplossing moet bestaan, welke oplossingsrichtingen worden onderzocht, welke milieuaspecten relevant zijn en tot welk detailniveau de milieuaspecten onderzocht zullen worden. Inwoners, bedrijven en belanghebbenden kunnen hier tot en met 14 juli op reageren.

Samenwerking

In project 'Guisweg' werken wij samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Zaanstad, de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Vervoerregio Amsterdam voert de onderzoeken in de planstudie uit. Meer informatie over dit project en is hier te vinden.