Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

MIRT-verkenning Oude Lijn : Denk mee

De zuidelijke randstad is de dichtstbevolkte regio van Nederland. Het is een regio die de komende jaren fors groeit, in economie, mensen en woningen. Zonder goed werkend en duurzaam vervoer is die groei niet mogelijk. Met een overkoepelende aanpak - in opdracht van de regio en het Rijk - verkennen we de komende jaren hoe we de regio per trein bereikbaar kunnen houden. Jij kan hierover meedenken.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 15 maart 2024.

De verkenning

Langs de Oude Lijn - de spoorlijn tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht - komen in de toekomst ongeveer 170.000 nieuwe woningen en 85.000 extra werkplekken. ProRail onderzoekt hoe we stap voor stap meer treinen kunnen laten rijden en nieuwe stations kunnen openen bij de (nieuwe) woonwijken: station Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam van Nelle en Dordrecht Leerpark.

Vragen die we in de verkenning beantwoorden zijn bijvoorbeeld: hoe passen de treinen en ook de nieuwe stations in de dienstregeling? Over welke sporen gaan de treinen rijden? Welke verbouwingen zijn nodig aan het spoor en bij de stations? Hoe worden de twee extra sporen tussen Delft en Schiedam ingepast in het landschap?

Participatie met de omgeving

Het is een puzzel die we niet alleen willen leggen. Jij kan daarbij helpen. Welke ideeën, vragen of aandachtspunten heb jij? We organiseren vier participatierondes met een brede omgeving. Dus van scholier tot omwonende of reiziger. De eerste informatiebijeenkomst was in december 2023. Toen hebben we de omgeving meegenomen in de opgave, in het proces en in de planning. In de meedenksessies in februari 2024 hebben we input opgehaald voor mogelijke oplossingsrichtingen. Dus echt ideeën die we kunnen meenemen in de uitwerking van alle oplossingen.

In de derde bijeenkomst in april 2024 hebben we laten zien welke ideeën we hebben opgehaald, wat we hier tot nu toe mee hebben gedaan en hoe we verder gaan.

Vierde participatiebijeenkomst najaar 2024

De vierde participatiebijeenkomst van ProRail is verplaatst naar het najaar van 2024. In deze laatste (online) bijeenkomst toetsen we het draagvlak op de concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). De bijeenkomst zou begin juli 2024 plaatsvinden, maar is verplaatst vanwege de Omgevingswetprocedure van het Ministerie van IenW (zie hieronder).

Eventuele reacties willen we zorgvuldig behandelen en meenemen in de concept NKO. Daarnaast heeft een aantal onderzoeken meer tijd nodig. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn eind zomer bekend. Deze uitkomsten nemen we mee in de concept NKO. Wil je een uitnodiging ontvangen voor de vierde bijeenkomst? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via de knop hieronder.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Omgevingsprocedure: publicatie kennisgevingen

In vervolg op het (informele) participatietraject van ProRail, is IenW de Omgevingswetprocedure gestart. De minister van Infrastructuur en Waterstaat gaat een verkenning uitvoeren. Hierin wordt gekeken naar de mogelijkheid om meer sprinters en vier nieuwe stations toe te voegen aan het tracé van de Oude Lijn. Dit gebeurt samen met de bestuurlijke partners in de regio. Van woensdag 22 mei tot en met dinsdag 18 juni kan iedereen op dit voornemen reageren.

In de kennisgevingen op grond van artikel 5.47 van de Omgevingswet lees je over de mogelijkheid die je hebt om te reageren. Op dinsdag 21 mei 2024 heeft Directie Participatie van IenW deze kennisgevingen gepubliceerd in de Staatscourant. De kennisgevingen zijn online te vinden op de website van de Directie Participatie van IenW.

Online raadpleging

Tot 30 april kon iedereen die dat wilde online meedenken over de plannen voor de Oude Lijn. Ook over de inrichting van de stationsgebieden van Leiden, Den Haag Laan van Nieuw Oost Indië, Schiedam en Dordrecht kon je meedenken. Met deze online raadpleging zijn de keuzes die bestuurders moeten maken voor de Oude Lijn en de stationsgebieden zo goed mogelijk nagebootst.

De uitkomsten van de raadpleging hebben een scherp beeld opgeleverd van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen van inwoners. Deze resultaten gebruiken bestuurders bij de keuzes die zij over de Oude Lijn en de stationsgebieden gaan maken.

Bekijk waar we gaan onderzoeken op de kaart Bekijk waar we gaan onderzoeken op de kaart

Bekijk de webinar over de Oude Lijn terug Bekijk de webinar over de Oude Lijn terug

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en je ontvangt automatisch e-mails over ontwikkelingen in dit project.

Ga naar het formulier Ga naar het formulier

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers