Leiden-Dordrecht : MIRT-verkenning Oude Lijn

Over een aantal jaren reis je nog makkelijker met de trein door Zuid-Holland. De ‘Oude Lijn’ tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht wordt de komende jaren namelijk flink onder de loep genomen. Eind 2022 is hiervoor de MIRT-Verkenning Oude Lijn gestart (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). ProRail gaat aan de slag met één van de zes deelstudies: City-Sprinter en Nieuwe Stations.

Locatie
Leiden - Dordrecht
Startdatum
2023
Einddatum
2025

Efficiënt, snel en duurzaam

De Oude Lijn is de spoorlijn die de steden in de zuidelijke Randstad met elkaar verbindt. Langs de Oude Lijn worden tot 2030 ongeveer 54.000 woningen gebouwd en 80.000 extra werkplekken gerealiseerd. Om extra drukte op de wegen te voorkomen en een milieuvriendelijk alternatief te bieden voor de auto, is beter openbaar vervoer noodzakelijk.

Zonder efficiënt, snel en duurzaam openbaar vervoer is wonen en werken in de zuidelijke Randstad anders voor veel mensen niet aantrekkelijk.

Illustratie van de Oude Lijn
Illustratie van de Oude Lijn

Integrale aanpak

ProRail onderzoekt de mogelijkheden van het openen van nieuwe stations in de nieuwe woonwijken: Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam van Nelle en Dordrecht Leerpark. Ook onderzoeken we of en hoe er stapsgewijs meer City-Sprinters kunnen rijden tussen Den Haag en Dordrecht. Daarnaast werken we met de gemeenten samen in de andere deelstudies, onder andere voor de ontwikkeling van bestaande stationsgebieden Leiden, Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht. Samen komen we tot een integrale aanpak die past bij de woningbouwplannen.

Ons onderzoek begint bij de logistieke analyse. Hoe is de City-Sprinter in te passen in de dienstregeling, over welke sporen gaat hij rijden, welke extra infrastructuur is daarvoor nodig? Er zijn veel verschillende keuzes mogelijk. Alle keuzes beoordelen we op hun voor- en nadelen. We werken van heel veel grove keuzes naar een beperkt aantal concretere keuzes. Heel belangrijk is dat we keuzes maken die toekomstbestendig zijn. Het is zonde als kostbaar aangelegde infrastructuur later weer op de schop moet. De MIRT-Verkenning duurt volgens de huidige planning tot 2025. Daarna start de fase waarin we de plannen gaan uitwerken. Die duurt tot 2033. Vervolgens gaan we daadwerkelijk bouwen; naar verwachting is deze laatste fase dan in 2040 afgerond.

We werken samen

De kern van ons onderzoek is de verbetering van de spoormobiliteit voor de huidige en nieuwe bewoners langs de Oude Lijn. Er is in alle stappen van de MIRT-Verkenning gelegenheid tot meedenken. Formele planologische procedures met inspraak volgen pas na de MIRT-Verkenning in de ‘planuitwerkingsfase’. Heb je een vraag? Neem contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting.

Stel je vraag Stel je vraag

Raakvlakprojecten

Langs de Oude Lijn gebeurt de komende jaren al van alles. Met het programma hoogfrequent spoorvervoer passen we tussen Rijswijk en Rotterdam het spoor aan, zodat er extra sprinters kunnen rijden. Verder komen er geluidsschermen (MJPG), maken we een onderdoorgang (Kandelaarweg) en verbeteren we de spoorbaan tussen Delft en Schiedam. Ook stellen we een plan op voor de ombouw van station Rotterdam Stadion naar een regulier sprinterstation Rotterdam Stadionpark. Omdat alle ontwikkelingen een nauwe samenhang hebben met de verkenning Oude Lijn, maken we goede afspraken en stemmen we besluitvorming op elkaar af.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers