Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Leiden-Dordrecht : MIRT-verkenning Oude Lijn

Over een aantal jaren reis je nog makkelijker met de trein door Zuid-Holland. De ‘Oude Lijn’ tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht wordt de komende jaren namelijk flink onder de loep genomen. Eind 2022 is hiervoor de MIRT-Verkenning Oude Lijn gestart (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). ProRail gaat aan de slag met één van de zes deelstudies: CitySprinter en Nieuwe Stations.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 12 maart 2024.
Locatie
Leiden - Dordrecht
Startdatum
2023
Einddatum
2025

Efficiënt, snel en duurzaam

De zuidelijke randstad is de dichtstbevolkte regio van Nederland. Langs de ‘Oude Lijn’ - de spoorlijn tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht - komen in de toekomst ongeveer 170.000 nieuwe woningen en 85.000 nieuwe werkplekken, bovenop de al bestaande. Zonder goed werkend en duurzaam vervoer is die groei niet mogelijk. Daarom zijn investeringen nodig voor een goede bereikbaarheid.

Denk mee

Het is een puzzel die we niet alleen willen leggen. Ook omwonenden en reizigers kunnen ons helpen. Welke ideeën, vragen of aandachtspunten heb jij?

Lees meer Lees meer

Overkoepelende aanpak

Met een overkoepelende aanpak verkennen we de komende jaren hoe we de bereikbaarheid per trein van de regio kunnen verbeteren. Dit doen we in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Zuid-Holland, MRDH en gemeenten. Gemeenten onderzoeken samen met ProRail hoe we de bestaande knooppunten Leiden, Den Haag Laan van NOI, Schiedam en Dordrecht verder kunnen ontwikkelen. Samen komen we tot een integrale aanpak die past bij de woningbouwplannen.

Deelstudie CitySprinter en Nieuwe Stations

Onderdeel van de MIRT-verkenning is de deelstudie CitySprinter en Nieuwe Stations. ProRail onderzoekt hierin hoe we stap voor stap nieuwe stations kunnen openen in de (nieuwe) woonwijken: Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam van Nelle en Dordrecht Leerpark. Het plan voor een nieuw station en de aansluiting ervan op de omgeving, maken we samen met de betreffende gemeente. Ook onderzoeken we of en hoe er stapsgewijs meer CitySprinters kunnen rijden tussen Den Haag en Dordrecht.

Hiervoor moeten we het spoor aanpassen. Bijvoorbeeld van 2 naar 4 sporen tussen Delft en Schiedam en de bouw van spoorviaducten (‘vrije kruisingen’). Want als er elke 5 minuten een CitySprinter rijdt die op meerdere stations stopt, moeten intercity’s, hogesnelheidstreinen of goederentreinen daarop wachten. Dat willen we natuurlijk niet. We onderzoeken waar we technisch gezien het beste het spoor kunnen uitbreiden en hoe we dit goed kunnen inpassen in de steden en het groene landschap.

Verschillende keuzes

Vragen die we in de verkenning beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Hoe passen meer treinen en ook de nieuwe stations in de dienstregeling? Over welke sporen gaan de treinen rijden? Want dit bepaalt hoe een station eruit moet zien. Welke verbouwingen zijn er nog meer nodig aan het spoor en bij de stations (bijvoorbeeld extra fietsenstallingen)? Hoe worden de 2 extra sporen tussen Delft en Schiedam ingepast in het landschap?

Er zijn veel verschillende keuzes mogelijk. Alle keuzes beoordelen we op hun voor- en nadelen. We werken van heel veel grove keuzes naar een beperkt aantal concretere keuzes. Heel belangrijk is dat we keuzes maken die toekomstbestendig zijn. Het is zonde als kostbaar aangelegde infrastructuur later weer op de schop moet.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en je ontvangt automatisch e-mails over ontwikkelingen in dit project.

Ga naar het formulier Ga naar het formulier

Planning

De MIRT-verkenning duurt volgens de huidige planning tot eind 2025. Daarna start de fase waarin we de plannen concreet gaan uitwerken. We schatten nu in dat dat een aantal jaar duurt tot ongeveer 2033. Vervolgens gaan we daadwerkelijk bouwen; naar verwachting is deze laatste fase dan in 2040 afgerond.

Andere projecten en programma's

Langs de Oude Lijn gebeurt de komende jaren al van alles. Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) passen we tussen Rijswijk en Rotterdam het spoor aan, zodat er extra sprinters kunnen rijden. Verder komen er geluidsschermen (MJPG), zijn er plannen voor een onderdoorgang (Kandelaarweg) en verbeteren we de spoorbaan tussen Delft en Schiedam. Ook stellen we een plan op voor de ombouw van station Rotterdam Stadion naar een regulier sprinterstation Rotterdam Stadionpark. Omdat alle ontwikkelingen nauw samenhangen met de verkenning Oude Lijn, maken we goede afspraken en stemmen we besluitvorming op elkaar af.

Lees meer over PHS Lees meer over PHS

Lees meer over MJPG Lees meer over MJPG

Nieuws over dit project

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers