Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Maaslijn : Procedure PIP

Voor dit project hebben de Ontwerp Provinciale Inpassingsplannen inclusief de bijbehorende Milieueffectrapporten ter inzage gelegen. Hier onder lees je hoe de procedure verder loopt.

Procedure

De spooraanpassingen zijn opgenomen in Provinciale InpassingsPlannen van de Provincies Noord-Brabant en Limburg. Deze plannen zijn eind 2021 vastgesteld. De Raad van State is nog bezig met de behandeling van 14 beroepen over thema’s als aanpassing van een overweg, geluidhinder, trillingen, bouwhinder, bouwlogistiek en stikstofemissie. De datum voor de hoorzitting is nog niet bekend. Na de hoorzitting doet de Raad van State uitspraak over de beroepen.

De werkzaamheden zullen na het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen op basis van de vastgestelde inpassingsplannen worden gestart.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers