Maaslijn : Procedure PIP

Voor dit project hebben de Ontwerp Provinciale Inpassingsplannen inclusief de bijbehorende Milieueffectrapporten ter inzage gelegen. Hier onder lees je hoe de procedure verder loopt.

Inpassingsplannen

Nadat de beide Ontwerp-Provinciale Inpassingsplannen van Noord-Brabant en Limburg met het MER ter inzage hebben gelegen (van 29 april tot en met 9 juni 2021) zijn de ingediende zienswijzen verwerkt in een Nota van Antwoord. Deze is door de beide provinciale staten betrokken bij de vaststelling van de inpassingsplannen. Het inpassingsplan is op 5 november 2021 door de provinciale staten van de provincie Noord-Brabant vastgesteld en op 12 november door de provinciale staten van de provincie Limburg.

Beide inpassingsplannen zijn op 25 november 2021 gepubliceerd en lagen tot begin januari 2022 ter inzage voor beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepsprocedure

Inmiddels loopt de beroepsprocedure. Er zijn ruim 20 beroepen ingesteld, waarbij thema’s als geluidhinder, trillingen, bouwhinder, bouwlogistiek en stikstofemissie de belangrijkste onderwerpen van de ingestelde beroepen zijn.

De verwachting is dat eind tweede helft van 2023 een zitting wordt georganiseerd door de Raad van State. Uitspraak op de beroepschriften wordt eind 2023 of begin 2024 verwacht.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers