Eindhoven Spoorknoop : Twee extra perronsporen

Eindhoven groeit: Het aantal inwoners en banen in en rondom Eindhoven neemt toe, net als het (inter)nationaal vervoer via spoor. Door deze ontwikkeling worden in de toekomst meer reizigers per spoor verwacht. Om dit mogelijk te maken zijn uitbreidingen op en rondom station Eindhoven Centraal noodzakelijk.

Locatie
Eindhoven
Startdatum
nog niet bekend
Einddatum
nog niet bekend

Verkennen

Daarom verkennen we in Bouwsteen 3 de mogelijheid voor twee extra perronsporen; hoe en waar deze aanpassingen mogelijk zijn. Met zes perronsporen zit Eindhoven Centraal bijna aan het maximum van het aantal treinen en verbindingen dat het station aan kan.

In de toekomst zal het aantal reizigers, treinen verder groeien. Ook zijn er plannen om de internationale verbindingen van en naar Eindhoven verder uit te breiden. Het verwachte tekort en het gebrek aan perroncapaciteit kunnen in de toekomst een knelpunt gaan vormen voor het goed functioneren van Eindhoven als vervoersknooppunt. Station Eindhoven Centraal zal met haar zes perronsporen die groei van het aantal reizigers en treinen niet meer kunnen verwerken.

Van zes naar acht

Om de verwachte groei van reizigers en treinen aan te kunnen, wordt onderzocht hoe en waar er twee extra perronsporen kunnen worden toegevoegd aan station Eindhoven Centraal. Met het raakvlak met de andere reismodaliteiten zoals onder meer bus en fiets, de beperkte ruimte in de bestaande situatie en veel vastgoedontwikkelingen in de omgeving van het station is dat een uitdaging.

Ruimte zoeken op een postzegel

De uitbreidingsruimte bij en rondom Eindhoven Centraal is niet groot. Het station ligt in het centrum van de stad, het is tot dicht bij het station bebouwd én ook in het omliggende gebied wordt de komende jaren behoorlijk veel gebouwd. Het vinden van de beste locatie voor de twee extra perronsporen is daarom een uitdaging.

Een uitbreiding van twee extra perronsporen op Eindhoven Centraal heeft daarnaast ook effect op de omliggende spoorinfra zoals de emplacementen (bouwsteen 1) en de toeleidende infra (bouwsteen 2a). De manier waarop er twee perronsporen zouden worden toegevoegd aan Eindhoven Centraal heeft ook invloed op de manier waarop die andere bouwstenen/maatregelen worden ontworpen.

Locatie bouwsteen 3

Bouwsteen 3 (twee extra perronsporen) is een van de vier bouwstenen van de MIRT-deelverkenning Spoorknoop Eindhoven. Het gebied van deze bouwsteen is gelegen ter hoogte van de huidige perronsporen.

Bekijk de bouwstenen op de kaart
Bekijk de bouwstenen op de kaart

Eindbeeld

Er is op dit moment geen zicht op budget voor realisatie van de perronspoor uitbreidingen. Dit betekent dat er op korte termijn vanuit dit project geen ingrijpende aanpassingen worden gedaan. Vanwege de groei van het vervoer per spoor, verwachten we dat er in de toekomst wel een extra perronsporen nodig is.

Voor alle maatregelen die op de korte of langere termijn in en om Eindhoven nodig zijn voor die groei, stellen we een integraal eindbeeld op. Dit is een ontwerp van een eindsituatie waar stapsgewijs met bouwstenen of projecten naartoe wordt gewerkt. Daarom wordt deze bouwsteen wel onderzocht in de verkenningsfase ondanks dat het benodigde geld voor realisatie nog niet beschikbaar is. Aan de hand van de resultaten van de verkenningsfase volgt wellicht een nieuwe overweging over de mogelijke realisatie en de daarvoor benodigde financiën.

In gesprek met de omgeving

Tijdens de verkenningsfase zullen verschillende oplossingsrichtingen voor de uitbreiding van het station worden onderzocht. Belangrijk is dat daarbij ook de impact van deze uitbreiding op de omgeving wordt meegewogen. Door in gesprek te gaan met omwonenden en belanghebbenden, krijgen wij een goed beeld van wat er speelt in de omgeving van het spoor en wat de wensen en mogelijkheden zijn.

Met deze gesprekken halen we ook belangrijke lokale kennis en informatie op en kunnen we de plannen verbeteren. Zo dragen we bij aan een zo breed als mogelijk beeld ten behoeve van beslisinformatie voor het vervolg.

Documentbibliotheek

Alle beschikbare documenten over de MIRT-verkenning Spoorknoop Eindhoven kun je vinden in de documentbibliotheek. In de toekomst wordt deze pagina aangevuld met andere bruikbare documentatie. Bekijk alle documenten via de link hieronder.

Ga naar de bibliotheek Ga naar de bibliotheek

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers