Eindhoven : Verkenning Spoorknoop Eindhoven

Eindhoven en de Brainportregio als geheel is enorm in ontwikkeling. Het aantal inwoners en banen in en rondom Eindhoven neemt toe. De bereikbaarheid van de Brainportregio Eindhoven zit over een aantal jaren aan zijn maximum. Ook loopt de groei van het aantal treinen in en om station Eindhoven Centraal tegen de grenzen van wat nog past op de huidige infrastructuur.

Locatie
Eindhoven
Startdatum
2022
Einddatum
2035

Verkenningen

De Brainportregio Eindhoven groeit hard: het stedelijk gebied Eindhoven voorziet een groei van 72.000 werkplekken en een verstedelijksopgave van 62.000 woningen, waarvan 10.000 in het centrum van Eindhoven zijn voorzien. Daarnaast groeit de vraag naar meer treinen en meer verbindingen binnen Nederland en binnen Europa. Station Eindhoven Centraal en zijn omliggende spoorinfrastructuur vervult in die groei een belangrijke schakel.

Hierdoor zullen in de toekomst meer mensen zich van, naar en via station Eindhoven Centraal gaan verplaatsen. ProRail en de gemeente Eindhoven onderzoeken met de MIRT-verkenning ov-knoop Brainportregio Eindhoven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, welke mogelijke oplossingen er zijn om het station en het busstation mee te laten groeien met deze ontwikkelingen.

Met aanpassingen aan het spoor, het station, het busstation en de fietsenstalling versterken we Eindhoven als goed functionerend ov-knooppunt en zorgen we voor een goede bereikbaarheid van stad en regio. Zo kunnen in de toekomst het groeiende aantal reizigers per trein, bus, fiets en te voet straks nog comfortabeler, sneller en gemakkelijker hun bestemming bereiken.

Lees hoe het MIRT-proces werkt Lees hoe het MIRT-proces werkt

Eén verkenning, twee onderdelen

De MIRT-verkenning ov-knoop Brainportregio Eindhoven is eind 2022 gestart en bestaat uit twee onderdelen:

  • Verkenning onderdeel Spoorknoop Eindhoven (uitgevoerd door ProRail): capaciteitsuitbreiding van het spoor rondom Eindhoven Centraal en perrons op Eindhoven Centraal
  • Verkenning onderdeel Multimodale Knoop Eindhoven (uitgevoerd door gemeente Eindhoven in nauwe samenwerking met provincie Noord-Brabant): de focus ligt op capaciteitsuitbreiding van het busstation, de fietsenstalling en andere mogelijkheden van openbaar of duurzaam vervoer. Tevens capaciteitsvergroting van de ontvangsthal aan de noordzijde.

Vanwege de onderlinge samenhang wordt er door beide partijen nauw samengewerkt en worden besluiten integraal bekeken.

Lees over de samenwerking tussen ProRail en gemeente Lees over de samenwerking tussen ProRail en gemeente

Spil in het knooppunt: station Eindhoven Centraal
Spil in het knooppunt: station Eindhoven Centraal

Onderdeel Spoorknoop Eindhoven

Meer reizigers en nieuwe binnenlandse en buitenlandse verbindingen betekent meer treinen. Deze treinen passen in de toekomst niet meer in de huidige sporenlay-out van Eindhoven Centraal, het omliggende emplacement en de toeleidende spoorbundels. Dit veroorzaakt een knelpunt voor het goed functioneren van Eindhoven als een hoogwaardig openbaar vervoersknooppunt.

Spoorknoop Eindhoven richt zich op het verkennen van spoorse uitbreidingen op en rondom station Eindhoven Centraal om de toename van het aantal treinen en reizigers mogelijk te maken. Er zijn vier zogenaamde bouwstenen voor de aanpassing van het spoor en het station. Deze worden los van elkaar onderzocht, maar wel als een geheel ontworpen, geanalyseerd en beoordeeld in deze verkenningsfase.

Lees over de bouwstenen van de MIRT-verkenning Lees over de bouwstenen van de MIRT-verkenning

Bouwstenen Spoorknoop Eindhoven

Per bouwsteen is een aparte pagina ingericht waar je meer informatie kunt vinden over de betreffende bouwsteen. Ook vind je hier belangrijke documenten en worden hier informatie- en participatiemomenten aangekondigd zodra deze zijn gepland. De vier bouwstenen van Spoorknoop Eindhoven zijn:

Projecten

Documentbibliotheek

Alle beschikbare documenten over de MIRT-verkenning onderdeel Spoorknoop Eindhoven kun je vinden in de documentbibliotheek. In de toekomst wordt deze pagina aangevuld met andere bruikbare documentatie. Bekijk alle documenten via de link hieronder.

Ga naar de documentenbibliotheek Ga naar de documentenbibliotheek

Op de hoogte blijven?

Spoorknoop Eindhoven heeft op dit moment geen eigen nieuwsbrief, maar zal updates delen via de nieuwsbrief Knoop XL. Deze nieuwsbrief wordt iedere acht weken verzonden door de gemeente Eindhoven.

Schrijf je in Schrijf je in

Nieuws over dit project

Naar Project website

OV-knoop Eindhoven heeft samen met gemeente Eindhoven een geheel eigen project website. Hier vind je de meest actuele informatie.

Naar de project website

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers