Eindhoven : Studie naar ongelijkvloerse kruising

Eindhoven groeit; Het aantal inwoners en ook banen in en rondom Eindhoven nemen toe. Door deze ontwikkeling verwachten wij in de toekomst meer reizigers per spoor. Om dit mogelijk te maken zijn uitbreidingen op en rondom station Eindhoven Centraal noodzakelijk. Een van deze uitbreidingen is een mogelijke vrije kruising nabij Tongelre.

Locatie
Eindhoven
Startdatum
2022
Einddatum
2024

Een toekomstvast spoorknooppunt

ProRail heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een studie uitgevoerd. Deze studie is gericht op toekomstig reizigersvervoer in Zuidoost-Nederland voor 2040. Door de snelle groei van Eindhoven en omgeving in woningen en banen, verwachten we in de toekomst meer reizigers per spoor. Daarom kijken we naar mogelijke maatregelen om meer treinen richting Maastricht, Venlo en ook richting de Randstad, Duitsland en België mogelijk te maken. De capaciteit van het spoor en het station moet hiervoor uitgebreid worden.

Vervolgstudie

Op 9 november 2022 is in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT*) een besluit genomen over het vervolg van de studie op én rondom station Eindhoven Centraal. De studie (MIRT-verkenning) wordt vervolgd met een verkenning naar een toekomstbestendig OV-knooppunt voor Brainport Eindhoven. Deze verkenning bestaat uit twee deelverkenningen: één naar het busstation en één naar de opgaven op het spoor.


*In het MIRT staan alle projecten en programma’s waar het Rijk, al dan niet samen met provincies, vervoerregio’s, gemeenten en waterschappen aan werkt of gaat werken. In een MIRT-verkenning worden verschillende oplossingen uitgewerkt tot uiteindelijk een voorkeursvariant. Meer informatie is te vinden via Rijksoverheid.nl

Het Eindhovense stationsgebied

Eindhoven, en de Brainportregio als geheel, is enorm in ontwikkeling. ProRail en de gemeente Eindhoven onderzoeken momenteel welke mogelijke oplossingen er zijn om het station, het busstation en omgeving van het station mee te laten groeien met deze ontwikkelingen. Twee projectmanagers werken hiervoor intensief samen. We stellen ze graag voor.

Lees het verhaal Lees het verhaal

Budget

Rijk en regio hebben gezamenlijk €852 miljoen gereserveerd. De verwachting is dat dit volledige budget benodigd is voor:

 • Vervolgstudie, planuitwerking en realisatie op en om station Eindhoven Centraal:
  • voldoende capaciteit op het spoor
  • nieuw busstation en fietsenstalling
  • nieuwe stationshal
  • plein aan de noordzijde
 • Vervolgstudie vrije kruising bij Tongelre:
  • voldoende capaciteit op het spoor
 • Vervolgstudie keerspoor bij Helmond/Deurne:
  • voldoende capaciteit op het spoor

Vrije kruising Tongelre

Er is op dit moment geen zicht op budget voor realisatie van een vrije kruising bij Tongelre. Dit betekent dat er op korte termijn geen ingrijpende aanpassingen aan deze kruising worden gedaan.
Vanwege de groei van het vervoer per spoor, verwachten we dat er in de toekomst wel een vrije kruising nodig is. Daarom wordt een vrije kruising bij Tongelre wel verder onderzocht. Hierbij kijken we ook naar de impact van een vrije kruising op de omgeving. Deze impact willen we beter kunnen inschatten en waar mogelijk beperken. De vervolgstudie duurt naar verwachting twee jaar. Er volgt daarna nieuw beslismoment over mogelijke realisatie van deze maatregelen.

Participatie

ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven stellen voor de vervolgstudie een plan van aanpak op. Een participatieplan is hier onderdeel van. Naar verwachting is er voor de zomer van 2023 een bijeenkomst waarin we toelichten hoe de omgeving wordt geïnformeerd over en betrokken bij deze vervolgstudies. 

Documentatie informatiebijeenkomst

Alle beschikbare documenten, zoals toegezegd tijdens de informatiebijeenkomst van 28 september 2022, kun je online inzien. In de toekomst wordt de lijst aangevuld met andere bruikbare documentatie. Bekijk alle documenten via de link hieronder.

Bekijk alle documenten

View English version of this page

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers