Een verkenning : Bouwstenen van de verkenning

Door een toename van het aantal woon- en werkplekken in de regio zal het aantal reizigers en goederen de komende jaren flink groeien in Eindhoven. Om deze groei aan te kunnen moet de capaciteit van het busstation, het spoor, het station en overige mobiliteiten worden uitgebreid. De MIRT-verkenning ov-knoop Brainport Eindhoven heeft als doel om van Eindhoven een hoogwaardige knoop te maken voor het openbaar vervoer in de regio.

Twee deelverkenningen

De MIRT-verkenning ov-knoop Brainport Eindhoven bestaat uit twee deelverkenningen:

 • de Multimodale Knoop (uitgevoerd door gemeente Eindhoven) richt zich op een toekomstbestendig busstation inclusief de faciliteiten voor fiets, Kiss & Ride, taxi en de inrichting van de openbare ruimten die deze mobiliteiten verbinden met elkaar.
 • de Spoorknoop Eindhoven (uitgevoerd door ProRail) richt zich op het spoor en het station.

Onderdeel Multimodale Knoop

In de verkenning van de Multimodale Knoop Eindhoven bouwt de gemeente Eindhoven voort op de onderzoeken die in 2022 zijn uitgevoerd om tot twee alternatieven te komen die nu verder worden uitgewerkt. De keuzes die hiertoe hebben geleid worden verder onderbouwd en transparant toegankelijk gemaakt voor alle belanghebbenden. De alternatieven worden aangescherpt en aangevuld met andere alternatieven of met varianten op de genoemde modellen.

Tegelijkertijd worden de raakvlakken met Gebiedsontwikkeling Fellenoord uitgewerkt, en worden de optimalisatiekansen (die in de vorige fase zijn geïdentificeerd) nader onderzocht. Specifieke optimalisatie is gericht op duurzaamheid. Tot slot is uitvoerbaarheid een belangrijk vraagstuk. Dit gaat enerzijds over de constructie van het project in relatie tot de ondergrond en de omgeving. Anderzijds om de uitvoering van het project tegelijkertijd met diverse andere projecten in de directe omgeving.

De Multimodale Knoop bestaat uit de volgende bouwstenen:

 • Een vernieuwd busstation
 • Een busbuffer
 • Toeleidende bustunnels vanaf verschillende richtingen
 • Fietsenstallingen
 • K&R- en taxivoorziening
 • (Laad- en parkeer) voorzieningen voor gedeelde mobiliteit
 • Een vernieuwd stationsgebouw Noordzijde (ontvangstdomein en transferruimte), inclusief aansluiting op de openbare ruimte
 • De toekomstige behoefte aan stationscommercie
 • Logistieke voorzieningen voor station en stations voorzieningen
 • Constructieve voorzieningen in het busstation voor bovengronds vastgoed
 • Een locatie voor internationale bussen
 • Een locatie voor treinvervangend vervoer
 • Voorzieningen voor de transfer tussen alle bovenstaande voorzieningen
 • De toekomstige inrichting van de interwijkverbinding via de Vestdijk

Onderdeel Spoorknoop Eindhoven

Het project van de deelverkenning Spoorknoop Eindhoven bestaat uit vier bouwstenen voor de aanpassing van het spoor en het station. Deze worden los van elkaar onderzocht, maar hebben wel samenhang. Ze worden als een geheel ontworpen, geanalyseerd en beoordeeld in deze verkenningsfase. Ook de samenhang met de ontwikkeling van het busstation (Multimodale Knoop) wordt bewaakt. In de verkenningsfase wordt een keuze gemaakt voor de oplossing die de voorkeur heeft voor de hele ov-knoop Brainport Eindhoven (Spoorknoop Eindhoven én Multimodale Knoop).

 1. Bouwsteen 1: emplacement westzijde
  We onderzoeken hoe het spooremplacement aan de westzijde (richting Strijp-S) van Eindhoven Centraal kan worden aangepast. Deze aanpassingen zijn nodig om de verwachte toename van het aantal treinen mogelijk te maken.

 2. Bouwsteen 2a: Vrije kruising Tongelre (inclusief emplacement oostzijde)
  Ook aan de oostzijde (richting Venlo/Weert) van het station zijn aanpassingen nodig om in de toekomst meer treinen te kunnen laten rijden. Om dat mogelijk te maken moeten treinen vanuit de richting Venlo en vanuit de richting Weert elkaar niet kunnen hinderen. Dat gebeurt met een vrije kruising bij Tongelre en aanpassingen van het spooremplacement aan de oostzijde van Eindhoven Centraal.

  Bouwsteen 2b: Keervoorziening Helmond of Deurne
  Naar verwachting gaan er na 2030 extra treinen rijden op het traject Eindhoven – Helmond. Deze treinen rijden niet door naar Venlo, maar moeten in Helmond of Deurne kunnen keren, zodat ze terug kunnen rijden richting Eindhoven.
  Om dit mogelijk te maken, is er een keervoorziening nodig in Helmond of Deurne.

 3. Bouwsteen 3: Twee extra perronsporen
  Ook station Eindhoven Centraal moet groeien door de verwachte toename aan reizigers en treinen. Daarom wordt onderzocht op welke manier er twee extra perrons kunnen worden toegevoegd aan station Eindhoven Centraal. Deze moeten zowel aansluiten op de bestaande sporen als op de reizigerstunnel.

Voor de Spoorknoop Eindhoven is op dit moment alleen voor bouwsteen 1 (Emplacement Westzijde) geld beschikbaar voor de opvolgende Planning- en studiefase en de Aanlegfase. Dit geldt niet voor de bouwstenen 2a, 2b en 3. Voor deze drie bouwstenen wordt tijdens de verkenningsfase gekeken of er ook hiervoor financiële middelen beschikbaar kunnen komen.

Visualisatie van de bouwstenen
Visualisatie van de bouwstenen

Bekijk hier de afbeelding in het groot Bekijk hier de afbeelding in het groot

Na de verkenningsfase

Na de verkenningsfase volgt de planning- en studiefase. Hierin wordt de voorkeursoplossing verder uitgewerkt. Deze plannen worden in deze fase ook ter inzage gelegd, waarop men formeel op de plannen kan reageren. Nadat de plannen definitief zijn vastgesteld middels een onherroepelijk projectbesluit begint de Aanlegfase, oftewel de uitvoering.

Kortom: een integrale blik is nodig om Brainport Eindhoven met het openbaar vervoer bereikbaar te houden: nu en in de toekomst.

Lees ook

Dit is een MIRT-verkenning Dit is een MIRT-verkenning

Het Eindhovense stationsgebied: een verkenning Het Eindhovense stationsgebied: een verkenning

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers