Eindhoven Spoorknoop : Vrije kruising en keervoorziening

De verstedelijkingsopgave in Eindhoven en Helmond en de (inter)nationale ontwikkelingen van het spoornetwerk zorgen in de toekomst voor meer treinen op het tracé tussen Eindhoven en Helmond, en Eindhoven en Weert. Om meer treinen op dit tracé mogelijk te maken zijn aanpassingen aan het spoor noodzakelijk. Met een vrije kruising in Tongelre en een keervoorziening in Helmond of Deurne komt er extra ruimte voor treinen beschikbaar.

Locatie
Eindhoven
Startdatum
2022
Einddatum
2024

Vrije kruising Tongelre

Bij Tongelre kruisen de sporen vanuit de richting Maastricht-Weert en Venlo-Helmond elkaar gelijkvloers. Er kan maar één trein tegelijkertijd over deze spoorkruising. En om een veilige doorgang voor iedere trein te garanderen duurt het daarna even voor het spoor weer ‘vrij’ is voor de volgende trein op deze kruising. Er is niet veel ruimte om hier nog extra treinen in de dienstregeling aan toe te voegen.

In bouwsteen 2a Vrije kruising Tongelre wordt onderzocht welke oplossing mogelijk is om een vrije kruising te realiseren om het ongestoord kruisen van de treinen uit beide richtingen mogelijk te maken. Hierdoor kan er flexibeler worden ingepland en kunnen er in de toekomst meer treinen rijden op beide trajecten die op dit punt bij elkaar komen.

Locatie bouwsteen 2a en 2b

Bouwsteen 2a - Ongelijkvloerse kruising Tongelre en bouwsteen 2b Keervoorziening Helmond of Deurne zijn twee van de vier bouwstenen van de MIRT-verkenning onderdeel Spoorknoop Eindhoven.

Bekijk de bouwstenen op de kaart
Bekijk de bouwstenen op de kaart

Eindbeeld

Er is op dit moment geen zicht op budget voor realisatie van een vrije kruising bij Tongelre en de keervoorziening in Helmond of Deurne. Dit betekent dat er op korte termijn vanuit dit project geen ingrijpende aanpassingen worden gedaan. Vanwege de groei van het vervoer per spoor, verwachten we dat er in de toekomst wel een vrije kruising en een keervoorziening nodig is.

Voor alle maatregelen die op de korte of langere termijn in en om Eindhoven nodig zijn voor die groei, stellen we een integraal eindbeeld op. Dit is een ontwerp van een eindsituatie waar stapsgewijs met bouwstenen of projecten naartoe wordt gewerkt. Daarom wordt deze bouwsteen wel onderzocht in de verkenningsfase ondanks dat het benodigde geld voor realisatie nog niet beschikbaar is. Aan de hand van de resultaten van de verkenningsfase volgt wellicht een nieuwe overweging over de mogelijke realisatie van deze maatregelen en de daarvoor benodigde financiën.

Op de hoogte blijven?

Spoorknoop Eindhoven heeft op dit moment geen eigen nieuwsbrief, maar zal updates delen via de nieuwsbrief Knoop XL. Deze nieuwsbrief wordt iedere acht weken verzonden door de gemeente Eindhoven.

Schrijf je in Schrijf je in

In gesprek met de omgeving

Tijdens de verkenningsfase zullen verschillende oplossingsrichtingen voor een vrije kruising Tongelre worden onderzocht. Belangrijk is dat daarbij ook de impact van deze vrije kruising op de omgeving wordt meegewogen. Door in gesprek te gaan met omwonenden en belanghebbenden, krijgen wij een goed beeld van wat er speelt in de omgeving van het spoor en wat de wensen en mogelijkheden zijn. Met deze gesprekken halen we ook belangrijke lokale kennis en informatie op en kunnen we de plannen verbeteren. Zo dragen we bij aan een zo breed als mogelijk beeld ten behoeve van beslisinformatie voor het vervolg.

Documentbibliotheek

Alle beschikbare documenten over de MIRT-verkenning Spoorknoop Eindhoven kun je vinden in de documentbibliotheek. In de toekomst wordt deze pagina aangevuld met andere bruikbare documentatie. Bekijk alle documenten via de link hieronder.

Ga maar de bibliotheek Ga maar de bibliotheek

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers