Omvangrijke renovatie van station Amsterdam Amstel

Het monumentale station Amsterdam Amstel ondergaat momenteel een ingrijpende renovatie. Ook de omgeving van het station verandert de komende jaren. Het stationsgebouw uit 1939, gebouwd door de architecten Schelling en Leupen, wordt straks weer zichtbaar. Nu is de oorspronkelijke ruimtelijke indeling van de stationshal deels aan het oog onttrokken door verlaagde plafonds en door winkelpuien onder de draagconstructie. Astrid Bunt, directeur stations ProRail: “(…) Het is fantastisch om te zien hoe we het historische karakter van het huidige stationsgebouw, de perrons en de directe omgeving weten te behouden en verbeteren. Niet uit sentimentele overwegingen, maar met oog voor de bouwkundige kwaliteit van toen, en in combinatie met de eisen van de reizigers nu.”

Cultureel erfgoed

Verder krijgt het station een grote schilderbeurt. De houten plafonds en de staalconstructie van de monumentale spoorkap worden teruggebracht in de toenmalige kleuren. Voorafgaand aan de schilderwerkzaamheden is uitvoerig kleurenonderzoek gedaan door een bureau, gespecialiseerd in cultureel erfgoed. Daarbij zijn onder andere oude verflagen blootgelegd en historische foto’s gebruikt. De oorspronkelijke kleuren zijn sterk afwijkend van de kleuren, zoals die tegenwoordig op het station te zien zijn. 

Nieuwe fietsenstalling

Tegelijkertijd wordt het stationsplein ingericht met nieuwe tram- en bushaltes. Voor fietsers komen er extra parkeerplekken: 6.000 in totaal. Op de huidige plek van de trams en bussen, het Julianaplein, komen 4.500 nieuwe woningen. Deze grondige renovatie is hard nodig zodat ruim 80.000 trein- en OV-reizigers per dag van het station Amsterdam Amstel gebruik kunnen blijven maken. Astrid Bunt: “(…) Het station wordt weer in gereedheid gebracht voor de komende generatie. Het is één van de vele stations in Nederland die momenteel een metamorfose ondergaan vanwege het groeiende aantal reizigers. Aan ons de taak faciliteiten aan te bieden, zowel aan reizigers als aan vervoerders, die beantwoorden aan hun verwachtingen.”

Samenwerking

De omvangrijke renovatie van het station Amsterdam Amstel, en van de directe omgeving, is het resultaat van intensieve samenwerking tussen verschillende partijen: gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, NS en ProRail. In 2023 zullen alle werkzaamheden  - stationsomgeving en spoor - klaar zijn. Maandagmiddag 18 september jl. is op station Amsterdam Amstel, in bijzijn van onder andere Eric van der Burg (wethouder gemeente Amsterdam) en Kees Rutten (regiodirecteur ProRail), een bouwbord onthuld door alle betrokken partijen met daarop een foto van het nieuwe toekomstige station en de directe omgeving.   

Gepubliceerd op