Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Ontwerptracébesluit : Agenda

22 juni 2021

Informatiebijeenkomst met de Wijkraden.

28 juni 2021

De gemeente Nijmegen organiseert het tweede Spoorcafé. In het Spoorcafé praat de gemeente met verschillende gasten en met jou thuis over de plannen voor de vernieuwing van het stationsgebied. Meer informatie over het tweede spoorcafé staat op de website van de gemeente Nijmegen.

30 juni 2021

Publicatie van het ontwerptracébesluit en milieueffectrapportage in de Staatscourant (en regionale bladen).

1 juli 2021

Alle documenten staan vanaf donderdag 1 juli op Platform Participatie.

Op papier kun je de stukken van donderdag 1 juli tot en met woensdag 11 augustus tijdens reguliere openingstijden bekijken bij:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
    Rijnstraat 8, Den Haag, 070-4568999 (uitsluitend op afspraak)
  • Provincie Gelderland
    Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem, 026-3599999
  • Gemeente Nijmegen
    Stadswinkel, Mariënburg 30, Nijmegen, 14-024

Let op: in verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u de documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en leg vooraf telefonisch contact met de locaties om te vragen of u er terecht kan.

5 juli 2021

Op maandag 5 juli 2021 tussen 19.30 en 21.00 uur organiseert ProRail in samenwerking met de Gemeente Nijmegen een informatieavond. Deze avond gaat over de procedure en de inhoud van het ontwerptracébesluit en het bijbehorende milieueffectrapport. Vanwege de voortdurende coronamaatregelen is dit een online bijeenkomst.

6 juli 2021

De opname van de online bijeenkomst is beschikbaar en wordt hier gepubliceerd.

Kijk de informatiebijeenkomst terug

11 augustus 2021

Sluitingsdatum voor het indienen van een zienswijze.

Voorjaar 2022

Publicatie Tracébesluit PHS Nijmegen en westenentree

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers