Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Uitbreiding station Nijmegen : Tracéwetprocedure

Om de aanpassingen aan de spoorinfrastructuur in Nijmegen mogelijk te maken is de Tracéwetprocedure gevolgd. Op 6 september 2023 is het Tracébesluit onherroepelijk geworden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in de Tracéwetprocedure was de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in januari 2019. Hiermee werd het eerste ontwerp gepresenteerd. Tussen 2019 en 2021 is dit ontwerp verder uitgewerkt en zijn de milieueffecten in kaart gebracht.

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) zijn in juli 2021 gepubliceerd. In deze rapporten zijn de aanpassingen in de Nijmegen beschreven, net als de effecten op de omgeving van deze aanpassingen. Denk hierbij aan de gevolgen voor geluid, trillingen, natuur, landschap en dergelijke. In een online informatiebijeenkomst hebben wij deze rapporten toegelicht.

De zienswijzen op het OTB zijn samengevat en beantwoord in een reactienota, een bijgevoegd document bij het tracébesluit. Het MER is getoetst door de commissie m.e.r., die in oktober 2021 advies uitbracht.

Tracébesluit

Het Tracébesluit (TB) PHS Nijmegen en westentree is op 18 mei 2022 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Lees hier de samenvatting van het TB. Op het TB zijn een drietal beroepen ingediend. De Raad van State heeft deze beroepen op 6 september 2023 ongegrond verklaard en daarmee is het TB onherroepelijk geworden. Het TB en alle daarbij behorende documenten en onderzoeken kun je raadplegen op Platform Participatie.

Ga naar het participatieplatform Ga naar het participatieplatform

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers