Tracébesluit : Nieuw in tracébesluit

Het tracébesluit is grotendeels hetzelfde gebleven als het ontwerptracébesluit. Wel is er nader onderzoek gedaan en zijn onderzoeken aangevuld, zoals bijvoorbeeld voor geluid, water en de landschappelijke inpassing. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd.

Hierdoor en naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen op het OTB en het advies van commissie m.e.r. is een aantal wijzigingen doorgevoerd en zijn enkele onderwerpen nader toegelicht in de toelichting van het Tracébesluit.                                          

De belangrijkste zijn:

  • toevoeging van geluidmaatregelen aan de Waalbrug
  • vervallen ruimtereservering P+R terrein tijdelijke fietsenstalling westelijke entree
  • beschrijving toepassing recente Beleidslijn kans op schade door spoortrillingen bij aanlegprojecten spoorweginfrastructuur
  • beschrijving toepassing regels omtrent stikstof
  • toelichting op bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid van de perrontunnel
  • aanpassingen aan de besluittekst en detailkaarten in relatie tot bovenstaande

Lees hier de samenvatting van het tracébesluit.

In onderstaande video geven we uitleg over de belangrijkste veranderingen.

Bekijk: Video over de veranderingen

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers