Nachtwerk Cartesiusviaduct

De bouw van het dek van het nieuwe spoorviaduct over de Cartesiusweg verloopt voorspoedig. Vanaf 10 juli verwijdert BAM de tijdelijke ondersteuning van het viaduct. Dit gebeurt maximaal 8 nachten.
Cartesiusviaduct

Maximaal acht nachten werk

Om veiligheidsredenen en om de verkeershinder rondom de Cartesiusweg te beperken,
worden deze werkzaamheden in maximaal 8 nachten uitgevoerd. In de week van 10-14 juli en
in de week van 17-21 juli worden de wegdelen van de Cartesiusweg om en om afgesloten. De eerste week gebeurt dat in noordelijke  richting, de tweede week in zuidelijke richting. Het verkeer van en naar de Cartesiusweg wordt dan via het niet afgesloten wegdeel geleid. De aannemer werkt tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken voor de omwonenden, die wordt veroorzaakt door geluid, licht en extra bouwverkeer. Bewoners zijn hier met een brief van BAM  over geïnformeerd.

Gepubliceerd op