Start herinrichting Parkstrook Cremerstraat

Nu de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling langs de parkstrook Cremerstraat gereed zijn, start ProRail binnenkort met de herinrichting van het eerste deel van de parkstrook. Een herinrichting in fases.
Parkstrook gezien vanuit de Cremerstraat

Start herinrichting eerste deel parkstrook

Vanaf 6 april 2018 start de firma Eijkelboom B.V. in opdracht van ProRail met het eerste deel van de herinrichting van het park, langs het spoortalud. Er worden hier 38 bomen, nieuwe struiken en bosschages aangeplant. Aansluitend leggen we in dit deel van de parkstrook ook de wandelpaden aan en vernieuwen we, waar dit al kan, de bestaande paden. Het deel van het park waar de toekomstige warmteleidingen komen te liggen, wordt pas ingericht nadat de werkzaamheden van Eneco zijn afgerond.

Tweede fase herinrichting door Eneco

De start van de uitvoering van de werkzaamheden van Eneco staat gepland in januari 2019, op voorwaarde dat de vereiste vergunningen zijn verleend. Kort voor de start van de leidingwerkzaamheden verwijdert Eneco de bomen en de struiken op en langs het leidingentracé. De leidingwerkzaamheden duren naar verwachting negen maanden. Aansluitend wordt in het najaar van 2019 direct met de herinrichting van het tweede deel van het park gestart. Eneco en ProRail hebben hierover gezamenlijk een brief verstuurd naar de aanwonenden van de parkstrook.

Hoeveel groen komt er terug in de wijk?

Er kunnen minder bomen en planten worden teruggeplant. Er is namelijk minder ruimte wanneer het extra spoor klaar is. Ook mogen geen bomen worden geplant op de helling naar het spoor en op de plek waar de warmteleiding loopt. Daarom planten ProRail en Eneco een deel van het groen terug buiten de parkzone. Beide organisaties onderzoeken samen met de gemeente of dat bijvoorbeeld kan in de aangrenzende wijk en bij het project Westelijke stadsboulevard.

Vrijwilligers gezocht

In het definitief ontwerp van de parkstrook is een aantal takkenrillen opgenomen, in de vorm van stapels snoeihout. Vogels, egels en insecten gebruiken deze als schuilplaats. De gemeente wil dat deze door bewoners zelf kunnen worden beheerd. Bij wijze van proef wordt daarom eerst een takkenril met een lengte van ongeveer 20 meter gerealiseerd. Geïnteresseerden kunnen  zich hiervoor aanmelden via milieu@utrecht.nl. Het onderhoud kost ongeveer een dagdeel in het najaar.

Meer informatie en vragen?

Heeft u vragen over de aankomende werkzaamheden door de firma Eijkelboom B.V. via r.bouwmeester@eijkelboom.nl
Meer informatie over het project van Eneco, is te vinden op eneco.nl/cremerstraatutrecht .
Informatie over het ontwerp van de parkstrook Cremerstraat en de toelichting daarop, is  terug te vinden op de website van de gemeente utrecht.nl/cremerstraat.

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op