Op zoek naar nieuwe klankbordgroepleden

Wij zijn op zoek naar vier nieuwe leden voor de Klankbordgroep Vught. Woont u in Vught-Noord of werkt u bij een instelling in de spoorzone? Dit is uw kans om ervoor te zorgen dat lokale belangen een stem krijgen in de afwegingen in het spoorproject PHS in Vught.
Klankbordgroep Vught PHS Meteren-Boxtel
Klankbordgroep Vught - vergadering mei 2016

De klankbordgroep is ingericht om lokale belangen een stem te geven in de afwegingen die gemaakt worden in het spoorproject PHS Meteren-Boxtel in Vught. Op dit moment zijn we op zoek naar drie inwoners die willen meedenken vanuit het belang van het gebied Vught-Noord. Dat is de spooromgeving ten noorden van de kruising N65-spoor. Daarnaast zoeken we iemand die mee wil denken vanuit de belangen van instellingen in de spoorzone. Denk hierbij aan onderwijs-, zorg of culturele instellingen.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de klankbordgroepvergaderingen bespreken we de ontwikkelingen van het project, het proces, inhoud van het project en of de communicatie- en participatiemiddelen aan de verwachtingen en behoeftes van omwonenden voldoen. De vergaderingen vinden circa iedere zes weken plaats op een doordeweekse avond. En het kan zijn dat er rondom specifieke gebeurtenissen of besluiten aparte vergaderingen belegd worden.

Als klankbordgroeplid bent u het aanspreekpunt voor uw omgeving voor iedereen die meer wil weten over het project of een belangrijk signaal wil afgeven. Hierbij is het van belang dat u bereid bent om u te verdiepen in informatiedocumenten van het project. En dat u bereid bent om integrale adviezen over het proces en projectkeuzes richting bestuurders te geven, op basis van ontvangen signalen, in samenspraak met de andere klankbordgroepleden en in het algemene belang van Vught.

Rol van de klankbordgroep

Op dit moment werken we toe naar de publicatie van het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Goed om te weten: de rol van de klankbordgroep is een aankomend onderwerp van gesprek. In het najaar wisselen wij hier met klankbordgroepleden over van gedachten, om tot een goede invulling voor het vervolg te komen. Mogelijk vinden er na dit ijkpunt veranderingen plaats in het functioneren van de klankbordgroep.

Loting

Ontvangen we meer aanmeldingen dan dat er beschikbare plekken zijn, dan vindt er een loting plaats.

Interesse?

We vinden het belangrijk dat u, als u geïnteresseerd bent, precies weet wat de taken en bevoegdheden van een lid van de klankbordgroep zijn. Goed om te weten: deelname aan de klankbordgroep betreft geen stem voor of tegen het project. Deelname is op vrijblijvende basis, met de intentie om vanuit een constructieve en kritische houding een bijdrage te leveren aan het project en de afstemming met de omgeving.

Aanvullend op deze oproep leest u in het document Spelregels Klankbordgroep Vught nadere informatie over deelname aan de klankbordgroep. Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail naar rosanne.deboer@prorail.nl. Uw aanmelding voor deelname ontvangen wij graag uiterlijk maandag 28 augustus.   

Gepubliceerd op