Spooronderdoorgang De Hoven (Zutphen)

Er gaat nu veel verkeer door de kern van De Hoven in de gemeente Zutphen. De drukke N345 loopt er dwars doorheen. De provincie Gelderland gaat daar een rondweg aanleggen die het spoor Zutphen-Arnhem zal kruisen. Daarom legt ProRail een onderdoorgang aan. Zodat auto's het spoor veilig kunnen passeren.

Rondweg

De Hoven leefbaarder en veiliger. Maar ook een beter verkeersdoorstroming tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Om die redenen legt de provincie Gelderland ten westen van De Hoven een rondweg aan. ProRail legt een spooronderdoorgang aan, daar waar de nieuwe weg het spoor kruist: ter hoogte van het Tondense Enkpad.

Twee rijbanen

De spooronderdoorgang krijgt twee rijbanen voor auto’s, en is in de zomer van 2018 klaar.

ProRail voert dit project uit in opdracht van de provincie Gelderland. Voor meer informatie over de N345: Rondweg De Hoven/Zutphen gaat u naar de website van de provincie.

Nieuws

Afsluiting Baankstraat & Tondens Enkpad op 18 tot en met 22 juni en 25 en 26 juni 2018

Op maandag 18 juni tot en met vrijdag 22 juni en maandag 25 en dinsdag 26 juni 2018 sluit Onderspoor de Baankstraat af voor doorgaand verkeer tussen 7:00 uur tot en met uiterlijk 17:00 uur. Die dagen rijden er veel vrachtwagens om het overtollige grond (klei) af te voeren van het bouwterrein. Het Tondens Enkpad naar het werkterrein toe is tijdens het afvoeren van grond ook afgesloten voor fietsers en voetgangers.
Gepubliceerd op

Voortgang project en afsluiting Bankstraat in de week van 9 en 16 april

Zutphen de Hoven
De afgelopen periode heeft aannemerscombinatie Onderspoor alle vloeren aangebracht van de toeritten die onderdeel uitmaken van de nieuwe tunnel onder het spoor. Onderspoor werkt momenteel aan de wanden van de toeritten. De betonbouw ervan zal in april - mei zijn afgerond. Daarna volgt er een periode van afbouw met onder andere het aanbrengen van de verlichting, groene bermen en geleidingswanden. De verwachting is dat komende zomer de uitvoeringswerkzaamheden van de nieuwe tunnel onder het spoor zijn afgerond.
Gepubliceerd op

Planning

 • Mei 2017:
  aanleg passeerstroken en een fietspad op de transportroute naar de bouwlocatie
 • Zomer 2017:
  start bouw van de onderdoorgang (op de bouwlocatie)
 • December 2017:
  plaatsing van een deel van de onderdoorgang; in het weekend rijden dan geen treinen op het traject tussen Zutphen en Arnhem
 • Begin 2018:
  aanleggen van de wegen en de tunnelwanden in de onderdoorgang
 • Juli 2018:
  de onderdoorgang is klaar