Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Verbeter­maatregelen treindienst : Aanpassing stations Raalte en Heino

Raalte

Op het station van Raalte doen we het volgende:

 • Aanleg van twee zijperrons in plaats van het huidige middenperron;
 • Een nieuw stationsplein;
 • Een fietsverbinding onder het spoor ter hoogte van het kruispunt Ceintuurbaan-Monumentstraat. Deze onderdoorgang is ook de ‘stationstunnel’ die de twee perrons met elkaar verbindt;
 • Een opwaardering van de fietsenstalling. De capaciteit gaat van 1.072 naar 1.700 stallingsplaatsen, verdeeld over zowel de noord- als zuidzijde van het station;
 • Een opwaardering van het P&R terrein voor auto’s. Het P&R terrein wordt vernieuwd en uitgebreid van 76 naar 124 parkeerplaatsen.

Realiseren van een nieuw busplein. Ook in de omgeving van het station doen we aanpassingen. Dit zijn de belangrijkste:

 • Aanleg verkeersplateau in de Ceintuurbaan ter hoogte van het stationsgebied, tussen de aansluiting Monumentstraat en de Haverstraat;
 • Aanleg verkeersplateau op het kruispunt Ceintuurbaan – Korenstraat -  Stationsstraat, inclusief aanpassing van de entree naar het P&R terrein;
 • Aanleg fietsverbinding tussen de fietsonderdoorgang onder het spoor en de Oude Linderteseweg.

Heino

Op het station van Heino doen we het volgende:

 • Aanleg van twee zijperrons in plaats van het huidige middenperron;
 • Aanleg van een voetpad en een voetgangersoverweg voor een veilige verbinding van de perrons;
 • Herinrichting van het bestaande stationsplein met meer ruimte voor groen. De huidige autoparkeerplaats aan de noordzijde vervalt;
 • Herindelen van de fietsenstallingen;
 • Aanleg van een P&R terrein voor auto’s aan de zuidzijde van het spoor. De capaciteit gaat van 36 naar 65 parkeerplaatsen.
 • De aanleg van een Kiss and Ride strook aan de noordzijde van het spoor, met een halteplaats voor de buurtbus.

Ook in de omgeving van het station doen we aanpassingen. Dit zijn de belangrijkste:

 • Aanpassing van het kruispunt Stationsstraat -  toegangsweg station van een V-aansluiting naar een T-aansluiting;
 • Aanleg verkeersplateau in de Stationsstraat ter hoogte van het stationsgebied.

Foto: Jan Derk Remmers, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers