Zwolle-Enschede : Verbeter­maatregelen treindienst

De Blauwnet treindienst tussen Zwolle en Enschede verder verbeteren. Dat is het doel het project Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede. ProRail werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Overijssel en de gemeente Raalte aan dit project.

Locatie
Zwolle - Enschede
Startdatum
2020
Einddatum
2024

Verbetermaatregelen

Op de spoorlijn Zwolle - Wierden zijn een aantal knelpunten in beeld die nadelig zijn voor de stiptheid en de snelheid van de treindienst Zwolle - Enschede. Zo moet de intercitytrein op enkele locaties sterk afremmen. Aanpassingen aan het spoor en de beveiliging kunnen ervoor zorgen dat deze trein meer op snelheid kan blijven rijden. Daarnaast is er weinig ruimte voor het toenemend aantal reizigers op station Heino en Raalte.

Nieuwe stationsomgeving Heino en Raalte

De plannen voor de station Heino en Raalte zijn in mei 2022 voorgelegd aan de omgeving. Beide stations krijgen twee zijperrons, nieuw meubilair en uitbreiding van de P+R. In de zomer van 2022 gaan ProRail en de gemeente Raalte samen met de omgeving in gesprek over de verder uitwerking van de plannen.

  • Vlekkenplan station Heino
    Vlekkenplan station Heino
  • Vlekkenplan station Raalte
    Vlekkenplan station Raalte

Planning

In het derde kwartaal van 2021 is de verkenningsfase afgerond. Medio 2022 worden de plannen voor de stations Heino en Raalte voorgelegd aan de omgeving. In 2023 start het aanbestedingstraject. De werkzaamheden voor dit project vinden dan in 2024 plaats.

Locaties

We werken op verschillende locaties. Zo passen we in Wierden wissels aan en in Zwolle passen we seinen aan. Daarmee kunnen de treinen sneller het station binnenrijden. De stations Heino en Raalte krijgen beide twee zijperrons in plaats van de huidige eilandperrons. Verder wordt er nieuw stationsmeubilair geplaatst en krijgen reizigers meer ruimte. Treinen hoeven bij station Heino straks niet meer af te remmen.

Overzichtskaart locaties

Foto: Jan Derk Remmers, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers