Verbeter­maatregelen treindienst : Informatie­bijeenkomsten

ProRail werkt in samenwerking met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Overijssel en de gemeente Raalte aan verbeteringen voor de spoorlijn Zwolle-Enschede. Een van die verbeteringen is de aanpak van de perrons op de stations in Heino en Raalte voor meer veiligheid en ruimte voor de reizigers. De plannen worden op 30 en 31 mei 2022 tijdens twee informatiebijeenkomsten voorgelegd aan de omgeving.

Inloopbijeenkomsten

Op maandag 30 mei in Raalte en dinsdag 31 mei in Heino organiseert ProRail in samenwerking met de gemeente Raalte twee inloopbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten hebben belangstellenden de gelegenheid om de plannen te bekijken en vragen te stellen over de plannen. Tevens kunnen omwonenden zich aanmelden om  mee te denken over de verdere uitwerking van de plannen voor de omgeving van de stations.

Verbetermaatregelen

ProRail heeft in samenwerking met ministerie, provincie, gemeente, Keolis en NS een verkenning uitgevoerd om:

  • de punctualiteit en robuustheid van het spoor tussen Zwolle en Wierden (Blauwnet Zwolle - Enschede) te verbeteren
  • de reistijd tussen Zwolle en Enschede te verkorten;
  • de potentieel onveilige transfersituatie op de stations Raalte en Heino op te lossen en ze zo klaar te maken voor de toekomst.

Onder het motto ‘Werk met werk maken” is gelijk de wens van de gemeente om het parkeren van de auto te Heino en van de auto en fiets te Raalte uit te bereiden meegenomen en diverse onderhoudswerkzaamheden van ProRail tussen nu en 2025 zijn geclusterd om gelijktijdig uitgevoerd te worden.   

Dit heeft geresulteerd in aanpassingen op vijf locaties:

De vijf plaatsen waar aanpassingen worden gedaan: van links naar rechts Zwolle, Heino, Raalte, Nijverdal en Wierden
De vijf plaatsen waar aanpassingen worden gedaan: van links naar rechts Zwolle, Heino, Raalte, Nijverdal en Wierden

Zwolle: Verplaatsen inrijsein
Heino en Raalte: station en omgeving klaar maken voor de toekomst
Nijverdal: Vervangen aankondigingsbord
Wierden: Vervangen en saneren wissels

Deze verkenning is eind vorig jaar afgerond en ProRail heeft van ministerie en provincie de opdracht gekregen voor de verdere uitwerking, en uiteindelijk de realisatie in 2024, van het project.

30 mei | Station Raalte

De inloopbijeenkomst in Raalte vindt plaats van 18:00 tot 20:30 uur op het gemeentehuis  aan de Zwolsestraat 16. Station Raalte krijgt twee nieuwe zijperrons en nieuw meubilair. De toegang van het station en het vernieuwde busstation worden verschoven naar het westen. Zo is het mogelijk om een combinatie te maken met de ongelijkvloers kruisende  fiets- en voetgangersverbinding tussen Raalte Noord en Raalte Centrum.

De ontsluiting van de twee nieuwe perrons wordt via hellingbanen en trappen gecombineerd met de fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor. Het aansluitende deel van de fiets- en voetgangersverbinding inclusief het ongelijkvloers kruisen van de N35 is onderdeel van het project Knooppunt Raalte.

Er lopen momenteel twee verkenningen waarin Raalte naar voren komt als potentiële woningbouwlocatie en station Raalte wordt gezien als een interessante mobiliteitshub in het kader van de bereikbaarheid van de regio Zwolle en Twente. Het nieuwe station is hierop voorbereid en partijen hebben uitgesproken dat zij zich zullen inspannen om de gebiedsontwikkeling van de strook tussen spoor en N35 vorm te geven.  Voor de tussenliggende periode dat deze ontwikkeling nog niet is gerealiseerd zorgen we dat de reiziger zich ‘welkom’ blijft voelen.

31 mei | Station Heino

De inloopbijeenkomst in Heino vindt plaats van 18:00 tot 20:00 uur in het Kerkhuus aan de Canadastraat 2. Het huidige eilandperron op station Heino is te smal. Het station krijgt daarom een upgrade met twee nieuwe zijperrons en een aangepast P+R terrein. De nieuwe perronopgangen schuiven iets naar het oosten in de richting van de overweg. De huidige overweg bij het station wordt aangepast, zodat voetgangers aan de stationszijde van de overweg meer ruimte krijgen. Door deze aanpassing wordt het voor treinen mogelijk om het station veilig te kunnen passeren terwijl ze op snelheid kunnen blijven rijden. Zo zorgen we voor een kortere reistijd tussen Zwolle en Enschede.

Globale planning

Na de presentatie van de plannen krijgen omwonenden de mogelijkheid om mee te denken over de plannen voor de stations. In de tweede helft van 2022 wil ProRail de plannen definitief maken. In 2023 start ProRail met de aanbesteding van het project. De werkzaamheden vinden naar verwachting in 2024 plaats.


Foto: Jan Derk Remmers, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers