Bouw nieuw Zwols busstation gestart

Met het plaatsen van een kerstboom op het plein aan de zuidzijde van het station en het ontsteken van de verlichting gaven gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Ed Anker op maandag 4 december het startsein voor de bouw van het nieuwe Zwolse busstation aan de Hanzelaan. De bouw neemt in totaal ruim een jaar in beslag. Naar verwachting nemen de bussen het nieuwe station en de eveneens in aanbouw zijnde busbrug begin 2019 in gebruik.

Busstation verhuist

De verhuizing van het busstation van de centrumzijde naar de zuidkant van station Zwolle (Hanzeland) is nodig in verband met de jaarlijkse groei van het aantal inwoners van en bezoekers aan Zwolle. Hierdoor neemt ook het aantal reizigers dat gebruik maakt van het bus- en treinstation toe. De huidige inrichting van de openbare ruimte aan de centrumzijde van het station kan de toename van de vele bussen, auto’s, fietsers en voetgangers amper aan. Vooral in de ochtend- en avondspits ontstaan er verkeersopstoppingen. Niet alleen de wegen en kruispunten dicht bij het treinstation, ook de busperrons zijn overvol. Zonder verkeersregelaars kunnen de bussen in de drukke spits niet rijden. Samen met de provincie Overijssel heeft de gemeente daarom besloten een nieuw busstation aan de zuidzijde van het spoor (Hanzelaan) te maken.

Busbrug

Al eerder in oktober gaven Wethouder Anker, gedeputeerde Boerman en regiodirecteur ProRail Mulder het startschot voor de bouw van de nieuwe busbrug door gezamenlijk de eerste paal in de grond te boren. BAM Infra bouwt deze nieuwe busbrug als verbinding over het spoor waarmee in 2019 dagelijks circa 1200 bussen op 7 meter hoogte de spoorrails kunnen passeren en snel de andere kant van het spoor kunnen bereiken. Treinreizigers hebben straks ook een snelle toegang tot de bussen via twee aparte opgangen vanuit de reizigerstunnel. De busbrug is de eerste zichtbare stap van de verbeteringen in het stationsgebied Zwolle (spoorzone). Op www.zwolle.nl/spoorzone vindt u naast informatie over de busbrug ook een toelichting op alle andere deelprojecten binnen het overkoepelende project Spoorzone Zwolle.

Gepubliceerd op