Vernieuwingsoperatie Zwolle in de startblokken

Zwolle is het tweede spoorknooppunt van Nederland. Om verdere groei op het spoor en de ontwikkelingen rond station Zwolle mogelijk te maken, gaat ProRail hier vanaf 2018 tot en met 2021 flink aan het werk. Dat betekent dat het station de komende jaren soms minder of niet bereikbaar zal zijn. Sporen en wissels moeten bijvoorbeeld slimmer worden ingericht zodat treinen sneller kunnen binnen rijden en vertrekken zonder elkaar te hinderen.

De vernieuwingen aan het spoor vloeien voort uit Spoorplan Noord-Nederland, waarmee de verbinding per spoor van het noorden en oosten van Nederland met de Randstad wordt verbeterd. Door de stations Zwolle, Leeuwarden en Groningen beter op elkaar aan te sluiten, ontstaan er meer en snellere verbindingen in de regio en naar de Randstad. Voor treinreizigers betekent dit kortere reistijden, betere overstapmogelijkheden en meer treinen.

Busbrug Zwolle

Naast de spoorwerkzaamheden werkt ProRail in nauwe samenwerking met provincie Overijssel, gemeente Zwolle en NS ook aan andere OV-voorzieningen. In opdracht van gemeente Zwolle bouwt BAM Infra een nieuwe busbrug bij het station. Hiervoor verlaagt Strukton de bovenleiding aan de westzijde van het station. Een stevige technische klus omdat het om meerdere sporen gaat die ook nog in een bocht liggen.

Bussen in de voorjaarsvakantie

Het verlagen en aanpassen van de bovenleiding kan alleen worden uitgevoerd tijdens een buitendienststelling van het spoor. De eerste trein vrije periode duurt negen dagen: van 24 februari tot en met 4 maart gaat het spoor rondom Zwolle buitendienst. In de ‘negendaagse’ is er busvervoer in plaats van treinen van en naar Amersfoort en van en naar Kampen-Zuid (Lelystad). Ook het treinverkeer op de Kamperlijn wordt door Keolis door busvervoer vervangen. De treinen in de andere richtingen rijden volgens de normale treindienstregeling.

Meer informatie over de werkzaamheden rond Zwolle voor 2018 vind je in ons blog en op onze projectpagina voor Zwolle.

Gepubliceerd op