Voorbereidingen voor spooruitbreiding Zwolle-Helfte gestart

Diverse kabel- en leidingbeheerders zoals Vitens, Enexis, KPN, gemeente Zwolle en de Gasunie staan in de startblokken of zijn deze week gestart om hun kabels of leidingen te (laten) verleggen. Dit doen zij in opdracht van ProRail die op dit moment druk bezig is met de aanbesteding en voorbereidingen voor de realisatie van de “Spooruitbreiding Zwolle-Herfte”.
Zwolle-Herfte

De spooruitbreiding tussen Zwolle en Herfte is een belangrijk onderdeel van het Spoorplan Noord-Nederland. In dit plan wordt het hele spoorvervoersnetwerk in het noorden aangepakt en verbeterd waardoor de noordelijke provincies straks beter bereikbaar zijn in de regio en met de Randstad.

Kabel- en leiding werkzaamheden

Op verschillende locaties voeren de netwerkbeheerders werkzaamheden uit die nodig zijn als voorbereiding voor de realisatie van de spooruitbreiding tussen Zwolle en Herfte. Naar verwachting start ProRail na de zomer van 2018 met deze grote spoorklus. Het overzicht hieronder geeft aan waar en wanneer de netwerkbeheerders de werkzaamheden uitvoeren.
 

WieWatWaarStart / Gereed
Vitens / EnexisVerleggen kabels en drinkwaterleidingSchellerdijkWeek 49 / eind 2017
BAM i.o.v. Enexis / Vitens / gemeente ZwolleCombinatie werkzaamheden aan waterleiding, kabels, persriool en gasleidingMarswegWeek 52 / juni 2018
GasunieWerkzaamheden aan de gasleiding CeintuurbaanCeintuurbaanApril ’18 / juni 2018
Enexis / KPNCombinatie werkzaamheden kabels en leidingen Enexis/ KPNCeintuurbaanApril ’18 / juni 2018
EnexisVerwijderen / verleggen kabelsKoggelaanWeek 50 2017

Hinder of omleiding

De kabel- en leidingwerkzaamheden kunnen enige hinder opleveren voor het wegverkeer. Zo plaatst de aannemer op de belangrijke fietsroute Schellerdijk borden om de start van de werkzaamheden aan te kondigen. Ook kan er sprake zijn van een tijdelijke omleiding. De omgeving wordt waar nodig separaat (schriftelijke) geïnformeerd door betrokken aannemers. In een filmpje is hier te zien hoe de drinkwaterleiding van Vitens wordt vervangen.

Leegruimen volkstuinen Hortensiastraat

Naast de voorbereidende kabel- en leidingwerkzaamheden start ProRail begin januari 2018 ook met het leegruimen van de volkstuinen in de Hortensiastraat. Dit terrein is nodig voor de bouw van de spooruitbreiding Zwolle-Herfte. Betrokkenen is gevraagd de volkstuin per 1-1-2018 op te ruimen en leeg op te leveren. Voor eventuele vragen over de volkstuinen is telefoon 0800 – 7767 245 (gratis) beschikbaar of kan men mailen naar zwollespoort@prorail.nl

Extra spoor én een spoorkruising 

Met het deelproject “Spooruitbreiding Zwolle-Herfte” bouwt ProRail twee nieuwe sporen tussen station Zwolle (vanaf Bristol) en de spoorsplitsing bij Herfte. Tevens wordt een vrije spoorkruising (een zogenaamde ‘dive-under’) bij Herfte gebouwd waarmee de treinen naar Meppel en Emmen straks elk een 'eigen' spoor’ hebben en elkaar ongestoord kunnen kruisen.

Op het gehele traject tussen Zwolle en Herfte bouwt ProRail nieuwe dubbelsporige viaducten en vervangt de oude (Hortensiastraat, Marsweg, Nieuwe Wetering, Ceintuurbaan, Zalnese Wetering en enkele watergangen). De stalen spoorbrug bij de Soestwetering en Zalnese wetering, wordt vervangen door een betonnen viaduct. Dit zorgt voor minder geluid. Ook op het bestaande spoor op en rondom station Zwolle wordt in 2018 druk gewerkt. Zo verlegt en verwijdert ProRail diverse bestaande sporen en wissels (bijvoorbeeld spoor 16) en wordt perron 15/16 verbreed.

Gepubliceerd op