Archeologische vondst bij werkzaamheden aan het spoor bij station Kampen

Bij de werkzaamheden aan het spoor bij station Kampen zijn restanten aangetroffen van een historische sluis die al voorkomt op een kaart uit 1649. De sluis diende oorspronkelijk voor de regulering van de waterstand in de gracht van het Bolwerk dat destijds de Stadsbrug aan deze zijde beschermde. Betrokken partijen hebben een oplossing gevonden om de sluis te behouden.

Mastenbroeker sluis

Het bouwjaar van de sluis is onbekend, maar ligt in de eerste helft van de 17de eeuw. Vanaf 1664 kreeg de sluis een tweede functie, namelijk om de toen aangelegde Trekvaart, via het Kikkergat, op de IJssel aan te sluiten. Zo kwam een verbinding voor het scheepvaartverkeer van en naar de polder Mastenbroek tot stand. Met toestemming van het Waterschap mocht de De Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS) in 1865 stalen balken over de sluis leggen waarover het spoor werd gelegd. Vanwege het afnemende scheepvaartverkeer werd de sluis in 1939 gewijzigd in een stroom- of inlaatsluis en voor scheepvaartverkeer afgesloten. Naast de sluis was een (over)weg die de Nieuweweg vanuit IJsselmuiden met de Zwolseweg verbond. In 1982 werden de laatste restanten van het Kikkergat gedempt en verdween de sluis onder een betonplaat.

Archeologisch onderzoek

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de restanten van de sluis nog in goede staat zijn. Teruggevonden zijn delen van de sluiskolk, bestaande uit opgaand muurwerk, gesteund door forse poeren uit de eerste helft van de 17de eeuw. Op dit muurwerk is een opbouw uit 1912 aanwezig in verband met het toen aangelegde perron. De 17de-eeuwse muurresten zijn zeer waardevol omdat hiermee voor het eerst gebouwde structuren van het Bolwerk zijn teruggevonden. De restanten uit 1912 zijn historisch gezien van minder belang. De sluis is voor het laatst goed zichtbaar op een foto uit de jaren ‘30.

Sluis behouden

Voor de realisatie van het station is aan de IJsselzijde, ter plaatse van het sluisrestant, een keerwand nodig als grondkering. In goed overleg tussen de partijen er een technische oplossing gevonden om de 17de-eeuwse restanten te behouden en slechts een kleine sparing te maken in de 20ste-eeuwse ‘opbouw’. De keerwand ter plaatse van de sluis wordt nu aangepast en over de historische sluis heen gezet. Bij het onderzoek zijn de resultaten en de oplossing voor behoud van de sluis gedeeld met de vertegenwoordigers van de cultuurhistorische organisaties in Kampen.

 

Gepubliceerd op