'Het Kamperlijntje' aflevering 4: Einde van de reis, station Kampen

Er wordt hard gewerkt aan de spoorvernieuwing en de bovenleiding en daarmee de toekomst van de spoorlijn Zwolle-Kampen waardoor er nu geen treinen rijden. Tijd dus om terug te blikken met foto's en verhalen over de geschiedenis van de kortste spoorlijn van Nederland. En dat doen we met 'mister Kamperlijntje' Kasper Haar. Aflevering 4: Station Kampen, einde van deze reis.

Station Kampen

ProRail bezoekt met Kasper Haar (63) de volgens hem vier meest kenmerkende plekken van de spoorlijn Zwolle-Kampen. Hij verzamelt al 25 jaar alle informatie over de spoorlijn en maakte er vele duizenden foto's van. Bij station Kampen wordt druk gewerkt aan spoor en perrons. En we krijgen zelfs een blik op bijna zeshonderdjarige geschiedenis onder de grond.

Kasper Haar: "Station Kampen was ooit het eindpunt van de spoorverbinding met Utrecht. Niet voor niets toont de kilometervermelding op de muur van het station 100.912 meter, de afstand over het spoor tot aan Utrecht. Station Kampen is overigens een exacte kopie van het NCS-station in Amersfoort en het station in Nijkerk. Tot 1911 was het driesporig."

"Station Kampen was ooit een groot station, het eerste NCS-station werd geopend in 1865, nu 152 jaar geleden. Er liepen hier zeker twintig man spoorwegpersoneel rond. De stationschef, de onderchef, kruiers, enzovoorts. Het huidige station werd in 1911 voor 77.977 gulden gebouwd. "

"Wat ook bijzonder is, dat bij de werkzaamheden nu nog heel oude geschiedenis bloot is gelegd. Hier heeft ter hoogte van het station een sluisje gestaan wat volgens mij oorspronkelijk al uit de 14e eeuw stamt. Later vanaf 1664 ook in gebruik voor de waterverbinding door middel van weteringen tussen Kampen en Hasselt, waardoor trekschuiten voeren. De sluis wordt grotendeels bewaard."

"Trouwens, het station zou in eerste instantie op een paar honderd meter richting Zwolle worden aangelegd. De gemeente Kampen heeft nog flink in de buidel moeten tasten om de NCS over te halen het toch op deze plek, dichter bij het centrum van Kampen te bouwen. Er is ook nog een spoor doorgetrokken over de kruising voor de brug voor het goederenvervoer, na 1912 tot 1950 hoofdzakelijk voor goederenvervoer naar en uit Urk. In 1893 is daar een locomotief van de Spoorkade gereden en op de uiterwaarde van de IJssel gestort als gevolg van een niet werkende rem."

"De belangrijkste wijziging die nu aan het station wordt aangebracht is toch wel de verlegging van het perron. Er kan daardoor een pleintje komen met bankjes en uitzicht op Kampen en de IJssel. Ook is er dan voldoende perronlengte om langere treinen mogelijk te maken. Want dat straks meer mensen via het Kamperlijntje met de trein gaan, staat voor mij buiten kijf."

"Met de spoorvernieuwing en bovenleiding is voor mij ook wel een nieuwe periode aangebroken. Er komt nog een keer een glossy met foto's van het nieuwe spoor, maar vooral met veel foto's uit de rijke geschiedenis van het Kampertljjntje. Ook ga ik mij wijden aan de roemruchte incidenten die op het spoor hier zich hebben voorgedaan. Ja, er blijft genoeg te vertellen over het Kamperlijntje."

 

Gepubliceerd op