Coördinatie van treinverkeer

Treinreizigers moeten erop kunnen vertrouwen dat ze veilig en stipt op tijd hun eindbestemming bereiken. Goederenvervoerders hebben spoorcapaciteit nodig om hun vracht flexibel en snel te kunnen vervoeren. Dat vraagt een goede coördinatie van het treinverkeer. ProRail zorgt daarvoor, in goede samenwerking met alle partijen die dagelijks het Nederlandse spoor gebruiken.

Dienstregeling verdeelt de capaciteit

De schaarse capaciteit op het Nederlandse spoor wordt elk jaar verdeeld onder de vervoerders. ProRail treedt daarbij op als onafhankelijke scheidsrechter. Het resultaat van die verdeling is de dienstregeling. Bij de verdeling letten we erop dat we de wensen van elke vervoerder zoveel mogelijk honoreren, het spoor zo efficiënt mogelijk benutten en zorgen dat de veiligheid niet in het geding komt.

Punctueel volgens de dienstregeling

ProRail zorgt ervoor dat de treinen volgens de dienstregeling kunnen rijden. Dat dagelijkse proces gaat grotendeels geautomatiseerd: wissels, seinen en bruggen worden bijvoorbeeld automatisch bediend. Onze treinverkeersleiders houden vanuit dertien plekken in het land alles nauwgezet in de gaten. Waar nodig grijpen ze in.

Niet alles kan geautomatiseerd verlopen: een vrachtvervoerder heeft aanvullende wensen, een groot publieksevenement vraagt om extra inzet van treinen, koeien lopen op het spoor waardoor een machinist moet afremmen. In overleg met de vervoerders en andere betrokken partijen, spelen de treinverkeersleiders daar zo goed mogelijk op in.

Het OCCR komt in actie bij incidenten

Als een kapotte trein een baanvak verspert, de bliksem in de bovenleiding slaat of een defecte wissel roet in het eten gooit, kunnen we niet meer volgens de dienstregeling rijden. Op dat moment komt de landelijke verkeersleiding van ProRail in actie, die de treinenloop zo snel mogelijk weer herstelt.

De landelijke verkeersleiding van ProRail werkt vanuit het Operationeel Controlecentrum Rail (OCCR) in Utrecht, het gezamenlijke controlecentrum van ProRail, enkele vervoerders en aannemers. Door de samenwerking op één locatie kan er snel en adequaat worden ingegrepen. Het OCCR heeft ook een alarmcentrale die bij calamiteiten rechtstreeks contact onderhoudt met politie, brandweer en andere hulpdiensten.

De dienstregeling herstellen

De verkeersleiding van ProRail concentreert zich tijdens een calamiteit op twee punten: het probleem oplossen en het treinverkeer buiten het probleemgebied in beweging houden, zodat de verstoring niet uitwaaiert. Samen met de vervoerders zorgen zij ervoor dat reizigers, medewerkers en materieel met zo min mogelijk vertraging op hun bestemming komen. NS wordt continue geïnformeerd over de laatste planning, zodat zij goede reisinformatie kunnen geven.

Problemen voorkomen

De verkeersleiding van ProRail is 24/7 in touw om problemen te voorkomen. Is de weersverwachting bijvoorbeeld slecht, dan passen zij samen met NS de dienstregeling bij voorbaat aan. Daardoor kunnen minder treinen rijden en moeten sommige reizigers vaker overstappen, maar wordt de kans op de olievlekwerking van verstoringen stukken kleiner.