Gele container langs de Hanzelijn

De detectie van nieuwe spoorvoertuigen door middel van een assentellersysteem test ProRail voortaan op één centrale plek, op de Hanzelijn bij Kamperveen. Tot nu toe gebeurde dat op verschillende locaties omdat in de Nederlandse spoorinfra vier soorten assentellers worden gebruikt.
De vier soorten assentellers zijn centraal opgesteld naast de Hanzelijn
De vier soorten assentellers zijn centraal opgesteld naast de Hanzelijn

Nieuw voertuigen moesten tot nu toe het hele land door om te testen. Nog even los van de moeite die je moet nemen om op de testplekken goede meetomstandigheden te creëren. De oplossing: in een meetcontainer naast de Hanzelijn bij het spoor is alle meetapparatuur en voeding geïnstalleerd die nodig is om de interactie tussen het treindetectiesysteem en een nieuw spoorvoertuig te kunnen meten.

Onderstation

De container staat naast de Hanzelijn, bij Kamperveen. Die plek is prima geschikt. Het is er niet druk en de container staat vlakbij een onderstation. Dit is het slechtste scenario voor het nieuwe voertuig, want de frequentie van de retourstroom uit het onderstation kan invloed hebben op het functioneren van het telsysteem als het voertuig het onderstation passeert. Behalve het onderstation kan ook het voertuig zelf de werking van de assenteller negatief beïnvloeden, zoals het gebruik van magneetremmen.

Eisen

De apparatuur in de opvallende gele container wordt beschikbaar gesteld aan partijen die voor een vervoerder een toelatingsdossier opstellen voor een spoorvoertuig. Dat dossier is voor ons dan weer de input om te toetsen of het voertuig voldoet aan de eisen uit de Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen (RIS), een van de vereisten voor toelating van het voertuig op het spoor. Assentelsystemen zijn een van de typen treindetectiesystemen waarvoor eisen opgenomen zijn in de RIS. Een assenteller doet wat zijn naam zegt: hij telt de assen van een voertuig aan het begin en eind van een spoorsectie. Constateert het systeem een verschil dan gaat de sectie in storing. Dat mag niet gebeuren als het voertuig straks op het spoor is toegelaten.

Uitstoot

Behalve de vier soorten assentellers bevat de meetcontainer antennes om de elektromagnetische uitstoot van het voertuig te meten. Die mag niet gelijk zijn aan de frequentie waarop de assenteller functioneert.  Als dat zo is, moet het voertuig alsnog worden aangepast voordat het kan worden toegelaten. De totstandkoming van de meetcontainer is overigens niet alleen te danken aan de inspanningen van ProRail. Hierin werken we samen met DEKRA Rail, Railcenter, Strukton Systems en VolkerRail.

Gepubliceerd op