Gevaarlijke stoffen over het spoor

Deze week heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. De media besteden hier veel aandacht aan. We zetten graag nog eens de feiten op een rij en lichten de rol van ProRail toe.
Goederenvervoer per spoor
Goederenvervoer per spoor

Veilige manier van transport

Het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor is één van de veiligste manieren van transport. Niet voor niets mogen de gevaarlijkste stoffen alleen per spoor worden vervoerd. Nederland is met haar druk bereden spoornet op het gebied van spoorveiligheid één van de best presterende landen. Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen worden strenge internationale en nationale eisen gesteld, die de veiligheid van dit vervoer moeten garanderen. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is een balans vastgesteld tussen de economische noodzaak van dit vervoer en de risico’s voor de omgeving.

Wet Basisnet

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de Wet Basisnet. Deze wet heeft als doel het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk te maken en de risico’s voor omwonenden binnen de wettelijke grenzen te houden. Voor ieder spoortraject waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, is in de Wet basisnet een 'risicoplafond' vastgesteld. Hiermee moeten alle vervoerders van gevaarlijke stoffen rekening houden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu monitort de risico's op basis van realisatiegegevens van ProRail, en grijpt waar nodig in.

Wagen Lading Informatie Systeem

Het Wagen Lading Informatie Systeem (W-LIS) geeft een compleet en actueel overzicht van welke treinen en ladingen er waar op het spoor staan. Hiermee hebben hulpdiensten in geval van een calamiteit direct inzicht in de locatie en de inhoud van wagons op opstelplaatsen. 

Rol ProRail

Op de eerste plaats heeft ProRail de rol van capaciteitsverdeler op het spoor. Dit doen we in nauwe samenwerking met alle vervoerders. Verder is ProRail contactpersoon tussen de hulpdiensten en de spoorsector als er iets misgaat. Denk daarbij aan een wisselstoring, een ongeluk of een defecte trein. Het is dan onze taak om de verstoring van het treinverkeer zo spoedig mogelijk mee te helpen oplossen en in de tussentijd te zorgen voor bijvoorbeeld omleidingsroutes. Samen met de vervoerders is dan ons doel het treinverkeer zo snel en efficiënt mogelijk weer op gang te brengen, zodat vervoerders en hun klanten zo min mogelijk hinder ondervinden.

Gepubliceerd op