Raad van bestuur en ExCo

Executive Committee ProRail
Executive Committee ProRail

Raad van bestuur

De raad van bestuur (RvB) is onder andere verantwoordelijk voor de positionering van ProRail, het helder neerzetten van en sturen op strategie, doelen en cultuur, houding en gedrag. De Chief Executive Officer (CEO) richt zich vooral op de thema’s strategie, HRM, communicatie, audit en relatiemanagement. De thema’s financiën en compliance vormen het domein van de Chief Financial Officer (CFO). De Chief Operational Officer (COO) heeft de verantwoordelijkheid voor de operationele onderdelen. Hiertoe behoren Assetmanagement, ICT, Projecten en Verkeersleiding.

Executive committee

De executive committee (ExCo) is verantwoordelijk voor het inrichten en verrichten van de dagelijkse operatie. De ExCo bestaat uit 11 leden, waaronder de 3 leden van de raad van bestuur. De ExCo ondersteunt de RvB bij de uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden. De CEO is de voorzitter van de executive committee. In de ExCo zijn de volgende afdelingen vertegenwoordigd: Assetmanagement, ICT, Projecten, Verkeersleiding, HRM, Communicatie, VenD, Finance, Procurement.

De foto’s op deze pagina kunnen voor publicatie worden gebruikt, onder vermelding van de fotograaf (wordt vermeld in de naam van het bestand). Door te klikken op de betreffende foto opent het bestand in groot formaat.

Contactpersonen

Pier Eringa

Afbeelding Pier Eringa - president-directeur ProRail
CEO - Chief Executive Officer

Sinds 1 april 2015 is Pier Eringa CEO van ProRail. Na zijn opleiding aan de Nederlandse Politie Academie was Pier werkzaam bij de politie en rijksrecherche, onder meer als adviseur procureur-generaal, districtschef, korpschef en hoofdcommissaris. Daarna was hij regiodirecteur en programmadirecteur bij NS, korpschef van de politie Flevoland en algemeen directeur en gemeentesecretaris van de gemeente Nijmegen. Van 2010 tot 2015 was Pier voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

Volg Pier via:

Hans van Leeuwen

Foto van Hans van Leeuwen
CFO - Chief Financial Officer

Hans begon 24 jaar geleden aan zijn eerste baan als financieel directeur bij Kelly Services in Nederland. Daarna was hij achtereenvolgens twaalf jaar lang CFO bij Ben/T-Mobile Netherlands en CFO bij VolkerWessels Bouw en Vastgoed. Nadat hij vorig jaar, na ruim twee jaar Rijssen, vanwege zijn gezin besloot terug te keren naar het westen van het land, kwam al gauw het contact met ProRail tot stand. Hij trad 1 januari 2016 aan als nieuwe CFO.

Volg Hans via:

John Voppen

John Voppen, COO ProRail
COO - Chief Operational Officer

John Voppen is sinds april 2016 COO van ProRail. Na zijn studie aan de Universiteit van Twente is John jaren werkzaam geweest als senior manager bij Accenture. Sinds 2005 heeft John diverse functies gehad binnen ProRail zoals Manager Control IM, directeur Financiën a.i., directeur Inkoop, Conditionering en Innovatie en vanaf 2011 t/m maart 2016 directeur Verkeersleiding. Naast zijn werk is John lid van de Raad van Bestuur van de PcBO (Protestant Christelijk Basis Onderwijs), lid van de Raad van Toezicht van het Deventer Ziekenhuis en in zijn vrije tijd traint hij een basketbalteam.

Volg John via:

Henk Bothof

Henk Bothof
Henk Bothof
Directeur ICT

Henk Bothof is bedrijfskundig ingenieur en sinds 1987 werkzaam in de IT. Hij was werkzaam bij RijksComputerCentrum, Berenschot, Automatisering Sociale Zekerheid (GAK Holding), Getronics/PinkRoccade en is sinds 2007 in dienst bij ProRail als Directeur ICT. Hij is in 2016 benoemd als lid van de ExCo. Henk is verantwoordelijk voor alle ICT binnen ProRail: zowel voor de systemen voor de interne bedrijfsvoering als die voor de treinbesturing. Het betreft het beleid en de uitvoering en hij vervult daarmee de rol van CIO (Chief Information Officer). Naast zijn functie bij ProRail is hij lid van de raad van commissarissen van HitRail en voorzitter van de raad van toezicht van stichting Scala (Basisscholen Gemeente Heusden).

Volg Henk via:

Inés Plasmans - Levert

Inés Plasmans - Levert - Directeur Communicatie ProRail
Inés Plasmans - Levert - Directeur Communicatie ProRail
Directeur Communicatie

Inés Plasmans-Levert is in 2005 als interim HR-manager bij ProRail Verkeersleiding gestart. Daarna heeft ze gewerkt als afdelingsmanager bij ProRail Projecten en vanaf 2013 als regiodirecteur Relatiemanagement in Zuid Nederland. Inés is na haar studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit gestart als organisatieadviseur binnen de sociale zekerheid, waarna ze diverse HR-management functies in die sector heeft vervuld.

Volg Inés:

Wouter van Dijk

Wouter van Dijk
Wouter van Dijk
Directeur Vervoer en Dienstregeling

Wouter van Dijk begon zijn loopbaan als transportconsultant. Daarna volgden diverse functies bij Europe Container Terminals (ECT) en een uitstapje naar het Duitse Optimodal/Kombiverkehr. Sinds 2011 was hij director Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam. In augustus 2016 ging hij aan de slag bij ProRail als directeur Vervoer en Dienstregeling bij ProRail. Naast zijn werk bij ProRail is Wouter lid van de raad van commissarissen van Groningen Railport.

Volg Wouter via:

Karel van Gils

Karel van Gils
Karel van Gils
Directeur Assetmanagement

Karel is in september 2016 gestart bij ProRail als directeur Assetmanagement. Ruim twintig jaar, tussen 1991 en 2012, werkte Karel bij NS, onder meer als regiodirecteur Reizigers Randstad Zuid. Bij het GVB was hij directeur Techniek, waar hij verantwoordelijk was voor het materieel en de railinfrastructuur, de ICT en de implementatie van de NoordZuid Lijn. Voor NS werkte hij zowel in Nederland als in Duitsland en Engeland. Naast zijn werk bij ProRail is Karel ook lid van de adviesraad van regiotram Utrecht en bestuurslid bij Railalert.

Volg Karel via:

Dimitri Kruik

Dimitri Kruik
Dimitri Kruik
Directeur Procurement

Dimitri werkt sinds 2007 voor ProRail in diverse functies binnen Financiën en Projecten. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van de Lange Termijn Spooragenda en de samenwerking met NS. Voor ProRail werkte hij bij Accenture en Applied Biosystems. Naast zijn werk voor ProRail is Dimitri als docent verbonden aan de Erasmus School of Accounting and Assurance en is hij voorzitter van het bestuur van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).
 

Volg Dimitri via:

Ans Rietstra

Ans Rietstra
Ans Rietstra
Directeur Projecten

Ans is sinds 1 augustus 2016 in dienst van ProRail als directeur Projecten. Zij startte haar carrière in de arbeidsvoorziening en vervulde diverse functies bij een aantal gemeentes, was korpschef bij de Politie Noord-Holland Noord en algemeen directeur Stadsbeheer bij de Gemeente Den Haag. Daarna kwam zij bij ProRail terecht.

Bij de start van haar carrière was zij al op zoek naar werk voor mensen. Dit zet zij voort bij ProRail, waar Ans zich actief inzet om mensen vanuit hun kennis en vaardigheden pro-actief te laten werken voor de reizigers en vervoerders op het spoor. Van beheren en onderhouden, naar toekomstbestendig en duurzaam bouwen in de spoorsector. En dat doet zij niet alleen. Ans legt graag verbindingen; intern met medewerkers om een betere organisatie te krijgen, maar ook extern met klanten en stakeholders om de spoorsector als geheel sterker te maken. Zij betrekt graag iedereen in de keten, van interne collega’s tot aannemers en ingenieursbureau om duurzaam vervoer, nu en in de toekomst, nog beter te laten functioneren.

Volg Ans via:

Roel Salden

Roel Salden
Roel Salden
Directeur Verkeersleiding

Roel Salden trad in september 2015 in dienst bij ProRail als directeur Verkeersleiding. Hiervoor was hij 8 ½ jaar werkzaam als landelijk directeur Verkeersmanagement en regionaal directeur Droog bij Rijkswaterstaat.

Volg Roel via:

Raymond van Hattem

Portretfoto Raymond van Hattem - Directeur HRM ProRail
Directeur HRM

Raymond van Hattem heeft na zijn studies Hotelmanagement in Maastricht en Burgerlijk Recht en Sociaal Recht aan de Erasmus Universiteit brede ervaring opgedaan in grote organisaties. Hij had diverse managementfuncties op gebied van HR bij onder meer Rabobank, Algemene Werkgeversvereniging AWVN, KPN Telecom en werkte enige tijd als consultant. In augustus 2017 startte Raymond bij ProRail als HR-directeur en is in die positie eindverantwoordelijk voor HR ProRail-breed. Daarnaast is hij lijnverantwoordelijk voor de HR-organisatie van ongeveer 100 medewerkers.

 

Volg Raymond via: