Veelgestelde vragen

Ik maak ook gebruik van eigendom van ProRail. Moet ik dat melden?

Ja, hiervoor heb je privaatrechtelijke toestemming van ProRail nodig. Maak je bij je werkzaamheden gebruik van eigendom van ProRail? Dan heb je hiervoor ook een overeenkomst met ProRail nodig. Neem hiervoor contact op met ProRail in jouw regio.

Wanneer heb ik ook ontheffing nodig?

Bij overwegen moet het zicht goed zijn. Daarom is het vaak verboden om in dat gebied objecten hoger dan één meter te plaatsen. Bekijk ook de afbeeldingen in bijlage II van het handboek Vergunningaanvraag.

Wil je objecten hoger dan 1 meter plaatsen? Dan kun je ontheffing bij ProRail aanvragen. Dit doe je met het aanvraagformulier vergunningen.

Waar vind ik reisinformatie?

Reisinformatie vind je op diverse plekken:

Als spoorbeheerder zorgt ProRail ervoor dat de vervoerders jou veilig en snel over het spoor van A naar B kunnen brengen.

Waarom toeteren treinen soms bij overwegen?

Treinen toeteren altijd voor de veiligheid. Meestal heeft het te maken met storingen. Een overweg is robuust en betrouwbaar maar soms werkt hij anders dan verwacht, bijvoorbeeld als de stroom uitvalt.

De overweg gaat dan altijd automatisch dicht (het fail safe systeem) voor de veiligheid. De treinen die de overweg passeren, toeteren dan om te waarschuwen dat ze eraan komen. Soms zijn er immers mensen die ongeduldig worden en dan bestaat de kans dat ze onder de spoorbomen door willen gaan.

Als de bomen langdurig dicht blijven door een storing dan gaat er een automatische melding naar de verkeersleidingspost. Machinisten krijgen dan de opdracht om langzaam te rijden en te toeteren om extra te waarschuwen.

Bekijk ook het filmpje over toeterende treinen bij overwegen:

Wanneer wordt 'mijn' station volledig toegankelijk voor reizigers met een functiebeperking?

De komende jaren worden veel stations aangepast, vooral regionale stations. In 2020 is 80 procent van de stations toegankelijk voor reizigers met een functiebeperking. In 2030 zijn alle stations volledig toegankelijk.

Waarom is er altijd een kans op storingen?

We begrijpen dat storingen vervelend zijn. Toch kunnen we niet altijd alle storingen voorkomen: de techniek is gevoelig, en we hebben soms te maken met dingen waar we geen invloed op hebben, zoals het weer, een stroomstoring of een kapotte trein. We werken continu aan het voorkomen van verstoringen. Zo kijken we steeds weer of onze systemen beter kunnen. En we onderhouden het spoor zo goed mogelijk om storingen voor te zijn.

Waarom worden we over bepaalde werkzaamheden soms pas zo laat geïnformeerd?

Werk aan het spoor gebeurt vaak samen met andere werkzaamheden. Als de ene klus klaar is, kan met de andere worden begonnen. Vlot het werk, dan kunnen we eerder beginnen. Vaak zelfs een week eerder, als we in een weekend werken. Hierdoor weten we soms op het laatste moment pas wanneer we bepaalde werkzaamheden kunnen uitvoeren. Op dat moment kunnen we je duidelijke en concrete informatie geven. We proberen je verder altijd tijdig te informeren.

Mag ik met (bouw)werkzaamheden starten als ik niets van ProRail hoor?

Nee, je mag nooit zonder vergunning werken. Ook als ProRail niets heeft laten horen binnen de officiële behandelingstermijn. Informeer altijd eerst bij ProRail naar de status van jouw vergunningaanvraag voordat je met werkzaamheden start. Natuurlijk proberen we alle aanvragen op tijd af te handelen en je op de hoogte te stellen.

Ik ben het niet eens met de beslissing van ProRail over mijn vergunning(aanvraag). Wat kan ik doen?

ProRail behandelt je vergunningaanvraag namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dat betekent dat je bezwaar kunt maken als je het niet eens bent met een beslissing van ProRail.

Wil je bezwaar maken? Dan moet je dat schriftelijk doen, binnen zes weken na ontvangst van onze beslissing. In de brief met de beslissing lees je meer over bezwaar maken.

Wat zijn de afmetingen van het vergunningsgebied?

Het vergunningsgebied noemen we ook wel het ‘beperkingengebied’. Met daarin de ‘kernzone’, waar u altijd een vergunning nodig heeft. En daarnaast de ‘beschermingszone’, waar u óf een vergunning nodig heeft, óf een melding moet doen.

De afmetingen van het beperkingengebied:

  • Binnen 11 meter van een spoor op maaiveldniveau (gemeten vanaf het hart van het spoor)
  • Binnen 6 meter van een spoor op een talud (gemeten van de teen van het talud)
  • Binnen 6 meter van een spoor onder maaiveldniveau (gemeten van de kruin van het talud)
  • Binnen 30 meter van een bouwwerk bij het spoor. Zoals een onderdoorgang, tunnel of brug over het spoor.

Bekijk ook de afbeeldingen in bijlage I van de handleiding vergunningaanvraag (PDF).

Hoe verhelpt ProRail trillingsoverlast als gevolg van een mankement aan de spoorbaan?

We zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het spoor én de veilige berijdbaarheid. Mankementen aan de spoorbaan herstellen we altijd zo snel mogelijk. Daarmee stoppen ook eventuele trillingen als gevolg van dat mankement. 

Ik heb trillingsoverlast. Hoe weet ik of de trein te hard rijdt?

Je kunt last hebben van trillingen van treinverkeer, maar dat kan niet komen door een trein die harder rijdt dan de toegestane snelheid (‘baanvaksnelheid’). Het Nederlandse spoorsysteem is uitgerust met Automatische Trein Beveiliging (ATB). Dit houdt in dat als de trein harder rijdt dan de toegestane baanvaksnelheid, de trein automatisch remt. 

De baanvaksnelheden worden bepaald door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ze staan in de Netverklaring.

Wat zijn de regels voor trillingen door treinverkeer?

Er zijn geen wettelijke normen voor trillingen door treinverkeer, zoals bij geluid. Wel is er de Beleidsregel trillinghinder spoor (Bts). Daarin staan onder meer de streefwaarden voor trillingen en de manier waarop de maximale sterkte van trillingen bij nieuwe spoorsituaties moet worden berekend. De Beleidsregel geeft ook aan welke gevallen maatregelen nodig zijn om toename van trillingshinder te voorkomen. Dat kunnen maatregelen zijn aan onder meer het spoor of woningen.

Wat merken reizigers van werkzaamheden op stations?

We doen er alles aan om hinder voor reizigers tijdens verbouwingen te beperken. Bijvoorbeeld door in het weekend of ‘s nachts te werken. Of door werkzaamheden op te sparen en in één grote onderhoudsbeurt uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat je te maken krijgt met een omleiding, of moet opstappen op een ander perron. Als dat zo is, geven we dat ruim van tevoren ter plekke aan.

Kan ProRail een gastles op mijn school geven?

Ja, scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voor hun klassen een gratis gastles aanvragen. Tijdens deze les staat de gastdocent met de leerlingen stil bij hun eigen gedrag, aan de hand van krantenberichten en video's. Je kunt een gastles aanvragen via www.pazzup.nl.

Is er lesmateriaal over veiligheid bij het spoor?

Ja, op de website www.pazzup.nl kunnen basisscholen en middelbare scholen lesmateriaal vinden. Hier is ook een docentenhandleiding te downloaden en/of te bestellen. Daarnaast kunnen middelbare scholen via pazzup.nl een gastles aanvragen. De gastles wordt gegeven door een medewerker van ProRail.

 

Waaruit bestaat het lesprogramma PazzUp?

PazzUp bestaat uit lesmateriaal voor de midden- en bovenbouw van de basisschool en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Via www.pazzup.nl kunnen docenten een gratis docentenhandleiding downloaden en/of bestellen. Met behulp van de docentenhandleiding, de informatie op www.pazzup.nl en de gratis werkbladen voor leerlingen kunnen docenten zelf hun les samenstellen. Daarnaast is het mogelijk een gastles aan te vragen. Medewerkers van ProRail geven gastlessen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie www.pazzup.nl.

Wat is PazzUp?

Kinderen die in de buurt van een spoor spelen, scholieren die nog even snel tussen gesloten spoorbomen door zigzaggen, jongens die voor de lol een steen op een spoor leggen... Allemaal voorbeelden van gevaarlijk gedrag langs het spoor. ProRail vindt het belangrijk om scholieren te informeren over veiligheid rond het spoor.

Daarom ontwikkelden we PazzUp (www.pazzup.nl), een lesprogramma gericht op kinderen en jongeren uit de onderbouw van de middelbare school. Centraal in het lesmateriaal staat de boodschap dat je bij het spoor altijd op je hoede moet zijn, en dat de verkeersregels hier niet voor niets gelden.

Ik heb railroest op mijn auto. Hoe kan ik dat verwijderen?

Dat kan met IronX. Dit reinigingsmiddel verwijdert eenvoudig en zonder sporen de railroest. IronX koop je bijvoorbeeld via Carclean.nl.

Tijdens de treinreis zag ik groot afval langs het spoor liggen. Waar kan ik dit melden?

Je kunt contact opnemen met ons team Publieksvoorlichting. Wij vragen je daarbij de locatie zo zorgvuldig mogelijk aan te geven.

Vragen en antwoorden in video's