Regelingen : Voorschriften en specificaties

De bedrijfsvoorschriften van ProRail zijn bedoeld voor aannemers en ingenieursbureaus. Ze geven aan hoe nieuwbouw en onderhoud moeten worden uitgevoerd. De benodigde producten hiervoor zijn speciaal gecertificeerd of verkrijgbaar via een bestel- en afnameformulier (BEA).

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 25 april 2024.

Voor erkende bedrijven

De RailinfraCatalogus is enkel toegankelijk voor bedrijven die door ProRail zijn erkend, via de Erkenningsregeling

Is jouw bedrijf niet erkend, maar heb je vanwege een opdracht van ProRail toch toegang nodig? Vraag dan toegang aan via dit contactformulier. Geef duidelijk aan waarom je (toegang tot) de voorschriften nodig hebt voor je bedrijfsvoering. ProRail beslist op basis hiervan of je toegang krijgt.

Bedrijfsvoorschriften

Al onze bedrijfsvoorschriften vind je in de RailinfraCatalogus. Hierin staan voorschriften voor ontwerp, inkoop, bouw, installatie, instandhouding en sloop van railinfraproducten. In de catalogus vind je makkelijk en snel de bedrijfsvoorschriften die voor jou relevant zijn.

Bekijk de RailinfraCatalogus

Productspecificaties 

Het overzicht van productspecificaties is bedoeld voor aannemers, ingenieursbureaus en bedrijven in de railinfra-industrie. Aan de hand van deze specificaties kunnen zij railinfraproducten produceren en/of leveren. ProRail werkt het overzicht regelmatig bij. 

Onder railinfraproducten verstaan wij bouwstoffen en spoorwegspecifieke componenten. Deze componenten, al dan niet samengesteld, maken deel uit van de Nederlandse spoorweginfrastructuur. En kunnen eenvoudig afgenomen worden van verschillende leveranciers.  

Railinfraproducten worden door ProRail gespecificeerd en door een verwerker (vaak de opdrachtnemer) ingekocht.

Certificaten

Railinfraproducten moeten voorzien worden van een certificaat. Het is aan de leverancier of producent van het railinfraproduct om dit te regelen. Een certificaat wordt afgegeven door ProRail zelf of door een daartoe door ProRail erkende Certificatie Instelling. Dit staat in de productspecificatie aangegeven. Wij onderscheiden twee soorten certificaten: productcertificaat en partijkeuringscertificaat.

Productcertificaat 

Een productcertificaat geeft aan dat de producent of leverancier het railinfraproduct maakt of levert, overeenkomstig de eisen die in de productspecificatie zijn opgenomen. Daar kan de afnemer op vertrouwen. Een productcertificaat is vereist voor alle railinfraproducten, die zijn gespecificeerd aan de hand van een productspecificatie. Een productcertificaat wordt afgegeven door ProRail of door een Certificatie Instelling. 

Partijkeuringscertificaat 

Een partijkeuringscertificaat wordt afgegeven door een Certificatie Instelling. Hierin staat dat de partij voldoet aan de eisen die in de productspecificatie zijn opgenomen. Daar kan de afnemer op vertrouwen. De producent of leverancier heeft een geldig productcertificaat nodig om een partijkeuringscertificaat te krijgen. 

Tijdelijke maatregelen

Dit is een uitzonderlijke situatie. Daarom heeft ProRail besloten tijdelijke maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn in lijn met de regeling 'Onvoorziene omstandigheden – NEN Schemabeheer' (pdf). Wij passen deze maatregelen toe zolang de overheidsmaatregelen gelden, met een maximum van zes maanden. Hierna zal ProRail de maatregelen heroverwegen. 

Uitzonderingsmaatregelen certificatie  

Zolang de coronamaatregelen van de overheid gelden, mag de uiterste datum voor het afronden van de opvolgingsaudit maximaal zes maanden worden uitgesteld. Hetzelfde geldt voor het krijgen van het hernieuwde certificaat. Dit geeft je de mogelijkheid om audits en eventuele locatiebezoeken uit te stellen. Op het verlenen van uitstel zijn de volgende eisen van toepassing:

  1. Uitstel is tijdelijk toegestaan, zolang de overheidsmaatregelen gelden. En enkel als er geen andere optie is, zoals het gebruiken van andere auditmethoden.
  2. Jij informeert ProRail zelf over alle certificaten die bijna verlopen en waar uitstel voor nodig is. Je levert hiervoor bewijsvoering aan. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat de hercertificering of opvolgingsaudit niet door kon gaan door de coronamaatregelen. Gebruik dit formulier om contact met ons hierover te leggen.
  3. De uitsteltermijn houden wij zo kort mogelijk. De hercertificering of opvolgingsaudit plannen we zo snel mogelijk in, zodra de overheidsmaatregelen versoepeld worden.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers