Vervoerders : Kosten spoorgebruik

Spoorvervoerders betalen voor het gebruik van het spoor. Net zoals luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van de luchthaven en binnenschippers voor het gebruik van de haven. Ben je vervoerder, dan betaal je aan ons een vergoeding voor bijvoorbeeld het gebruik van rails, bovenleidingen, perrons en treinparkeerplaatsen. Goed om te weten: de tarieven liggen al een jaar van tevoren vast. Je weet dus waar je aan toe bent.

Hoogte van de vergoedingen

Hoeveel betaal je als vervoerder nu precies voor het gebruik van het spoor? Dat hangt onder andere af van het gewicht van de treinen die je gebruikt, het aantal kilometers dat je maakt en het aantal stations dat je aandoet. Zo is het tarief voor een zware goederentrein hoger dan voor een lichte reizigerstrein, omdat een zware trein het spoor meer belast. 

Bij het berekenen van de vergoedingen volgt ProRail de wet- en regelgeving op dit gebied, zoals Europese richtlijnen en de Nederlandse spoorwetgeving. De wijze waarop de vergoedingen worden berekend is te lezen in de methoden voor toerekening voor de verschillende diensten die je als vervoerder afneemt.

Uitgangspunt hierbij is dat middels de vergoedingen alleen kosten in rekening worden gebracht die volgen uit het gebruik van het spoor. Bijvoorbeeld de kosten voor onderhoud aan het spoor zelf, de wissels enzovoort. Kosten voor aanpassing of uitbreiding van het spoor worden niet in rekening gebracht.

Bekendmaken van de tarieven

De tarieven voor het gebruik van het spoor maakt ProRail ruim een jaar van tevoren bekend. Dat doen wij in de zogenaamde ‘concept Netverklaring’, die elk jaar in september verschijnt. Je weet dus ruim op tijd waar je aan toe bent. Bovendien krijgt je als vervoerder zes weken de tijd om te reageren op onze concept Netverklaring. In december komen we dan met de definitieve Netverklaring en de definitieve tarieven.  

Zoals gezegd stellen we de tarieven zorgvuldig en volgens de wet- en regelgeving vast. Toch kan het voorkomen dat je het als vervoerder niet eens bent met de hoogte van de tarieven. Je kunt dan een klacht indienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die toetst vervolgens of ProRail zich aan de wet- en regelgeving heeft gehouden.

Subsidieregeling

Het ministerie heeft voor de periode 2019 tot en met 2023 ook een subsidieregeling geïntroduceerd in het kader van het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer. Het doel hiervan is het stimuleren van het spoorgoederenvervoer. Per kilometer geldt een bepaald subsidiebedrag, afhankelijk van het gewicht van de trein.

Lees er meer over

Subsidies voor goederenvervoerders

Ben je een goederenvervoerder en maak je gebruik van de Betuweroute? Omdat er langdurige werkzaamheden in Duitsland zijn, kun je niet altijd zoveel gebruik maken van de Betuweroute als je zou willen. Dat betekent dat jouw goederentreinen om moeten reizen via het gemengde spoornet.

Door het omrijden betaal je meer gebruiksvergoeding. Voor deze meerkosten kun je subsidie krijgen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zodat het niet optimaal gebruik kunnen maken van de Betuweroute niet ten koste gaat van jouw omzet.

Aanvraagformulier tijdelijke subsidieregeling (pdf) Aanvraagformulier tijdelijke subsidieregeling

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers