Spoordieren : Heikikker

Als spoorbeheerder loopt ook ProRail soms een blauwtje. En dan niet bij een prins, maar bij een blauwe kikker! Want de heikikker, die in het voorjaar blauw kleurt, leeft in de spoorsloten naast het spoor. Als deze beschermde kikkersoort aanwezig is, mag ProRail niet zomaar bouwen.

Beschermde diersoort

ProRail wil zo goed mogelijk voor de leefomgeving zorgen en is verplicht om zich te houden aan de Wet Natuurbescherming. Omdat de heikikker een beschermde diersoort is, mag ProRail deze niet verstoren. Dat betekent dat projectplanningen soms moeten worden aangepast aan het leefritme van de kikker, want het is belangrijk dat er geen leefgebied van de amfibie verloren gaat.

Om te kunnen werken in het leefgebied van een beschermde diersoort, wordt er ecologisch onderzoek gedaan. Vervolgens wordt er een plan met maatregelen opgesteld en een ontheffing aangevraagd. Daarna begint de eerste stap: het maaien van het werkgebied. Zo is het minder aantrekkelijk voor kikkers. Kort gemaaid gras maakt ze namelijk zichtbaarder voor natuurlijke vijanden. Een ecologisch bureau plaatst daarna zwarte, rubberen amfibieschermen om het werkgebied mee af te schermen. Deze zorgen ervoor dat de kikker niet terug kan naar het projectgebied.

  • Zwarte, rubberen amfibieschermen  zorgen ervoor dat de heikikker niet terug kan naar zijn leefgebied
    Zwarte, rubberen amfibieschermen zorgen ervoor dat de heikikker niet terug kan naar zijn leefgebied
  • Het vangen van de heikikker gebeurt met de hand
    Het vangen van de heikikker gebeurt met de hand

Verplaatsen tijdens actieve periode

De volgende stap is het graven naar kikkers, wat vooral in de warme maanden gebeurt. Aangezien kikkers 's winters in de grond slapen, mag ProRail in die periode namelijk niet graven. De kikker kan dan immers niet vluchten. In hun actieve periode tijdens het voorjaar en zomer kun je ze bovendien makkelijker vinden en verplaatsen. Een ecoloog vangt de kikkers om ze buiten het beschermde gebied op een ander geschikt stuk grond weer vrij te laten. Dit is handwerk: gewoon met een emmer de kikkers uit het leefgebied halen.

Hierna kan ProRail aan de slag met de werkzaamheden. Na afronding van de werkzaamheden worden de schermen verwijderd en kunnen de kikkers weer terug. Het werkgebied wordt dan ingezaaid met een zaadmengsel om het sneller te laten begroeien, zodat het voor de kikkers weer een aantrekkelijke leefomgeving wordt.

Bij Tricht

Om de geluidschermen bij Tricht te mogen plaatsen is een ontheffing aangevraagd en werkt een ecoloog aan de tijdelijke verplaatsing van de heikikker. Ook voor ná de afronding van het project is aan de natuur gedacht. De geluidschermen die worden geplaatst bevatten inkepingen zodat de dieren zich kunnen verplaatsen en migratieroutes niet worden aangetast.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers