Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

: Duurzame keerwanden

ProRail beheert en bouwt aan het spoornetwerk van Nederland. Hierbij verbruiken we veel materialen als beton, staal, koper en steenslag. Deze materialen zorgen voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te reduceren kijken we naar mogelijkheden om het verbruik te verlagen.

Keerwanden

Keerwanden zijn een van de elementen in het spoor die geproduceerd worden van beton. Hierdoor hebben zij een vrij hoge CO2 footprint. Middels keerwanden kunnen we een mooie stap naar het verduurzamen van kleine, constructieve, prefab producten maken waardoor we in de toekomst ook weer makkelijker te stap naar het verduurzamen van grote constructieve kunstwerken kunnen zetten. 

ProRail zoekt innovatieve concepten om een systeemsprong (ten opzichte van de huidige standaard betonnen keerwanden) te maken in het reduceren van de milieu-impact van keerwanden met behoud van de benodigde constructieve eigenschappen. Onder milieu-impact verstaan we met name CO2 voetafdruk en circulariteit (welke tot uiting komen in de Milieukostenindicator score).

Innovatiepartnerschap

In een innovatiepartnerschap wil ProRail met marktpartijen diverse oplossingen (door)ontwikkelen en geschikt maken voor het spoor. Het innovatiepartnerschap bestaat uit meerdere fasen met aan het eind van elke fase weer een go/no go moment:

0. Mededingingsfase

1. Onderzoeks- en ontwikkelfase

De onderzoeksfase heeft als doel de mate van impact, haalbaarheid en economisch perspectief van de innovaties verder uit te werken in een businesscase. Tevens wordt in deze fase een plan van aanpak voor de testfase opgesteld. Partijen ontvangen een vergoeding van €15.000 voor deze fase.

2. Testfase

a. Labtesten op 1 meter keerwand.
b. Praktijktest met 5 strekkende meter keerwanden in het perron op Amersfoort Centraal.
ProRail voor deze fase maximaal € 16.000 per partij ter beschikking. 

3. Commerciële/toepassingsfase

Partijen die succesvol de testfase hebben doorlopen mogen een commerciële aanbieding doen voor toepassing van hun oplossing op een perron binnen het contract Perrons op Norm (PON).

Lees voor de complete toelichting op dit innovatiepartnerschap de gehele leidraad.

Deadline

Stuur jullie voorstel in voor 21 september, 12.00 uur.

Dien je voorstel in

Vragen?

Heb je vragen over deze oproep? Stuur dan een e-mail naar Eva Dijkema.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers