Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Welke afspraken zijn er gemaakt om het risico van kwartsstof zo klein mogelijk te houden?

Veelgestelde vraag

Kwartshoudende ballast

In het najaar van 2021 besloot ProRail om in tunnels en onder overkappingen voortaan kwartsloze ballast voor te schrijven. Op die plaatsen zal na circa twee jaar geen kwartshoudende ballast meer worden gebruikt. Zo is het risico op blootstelling aan respirabel kwartsstof op die plaatsen weggenomen.

Lees het nieuwsbericht

ProRail wil ook dat bij kleinschalig onderhoud aan het spoor zo snel mogelijk voortaan kwartsloze ballast wordt gebruikt als dat beschikbaar is.

Kwartsloze ballast is in 2021 nog onvoldoende beschikbaar voor de Nederlandse markt. ProRail werkt eraan om het aanbod te vergroten zodat uiteindelijk op veel meer plaatsen kwartsloos gewerkt kan worden.

Hoeven aannemers en spoorwerkers zich op de plekken met kwartsloze ballast niet meer te beschermen tegen stof? Helaas blijft stof altijd een gezondheidsrisico voor spoorwerkers bij ballastwerkzaamheden. Het nemen van stofbeperkende maatregelen als nathouden van ballast en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals stofmaskers blijven belangrijk.

ProRail en de aannemers zijn hier alert op en zullen hier aandacht voor blijven houden. Onze bouwmanagers controleren strikter op de naleving van de voorgeschreven maatregelen in de voorbereiding én uitvoering van spoorwerkzaamheden.

En dat geldt voor alle ballastwerkzaamheden in Nederland, want duidelijk is dat in het grootste gedeelte van ons spoor geruime tijd gewerkt blijft worden met kwarsthoudende ballast. Reden hiervoor is het tekort aan beschikbare kwartsloze ballast.

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers