ProRail gaat gebruik van kwartsloze ballast voorschrijven

Nieuws

25 november 2021

ProRail heeft besloten vanaf 1 januari 2022 kwartsloze ballast te laten gebruiken bij spoorwerkzaamheden in tunnels en onder overkappingen. Bijna alle ballaststenen die nu gebruikt worden in het Nederlandse spoor bevatten het mineraal kwarts. Bij transport en verwerking van die stenen kan kwartsstof vrijkomen. Sommige deeltjes daarvan zijn zo klein dat ze bij inademing in de longen terecht kunnen komen. Dit zogenoemde respirabel kwartsstof kan kankerverwekkend zijn bij langdurige en hoge blootstelling.

Maatregelen

De spoorbranche is bekend met dit risico en introduceerde de afgelopen jaren allerlei maatregelen die het risico op blootstelling moeten beperken. Denk aan het beperken van stofvorming door het nathouden van ballast, maar ook aan het verplicht gebruik van stofmaskers.

Onderzoek

Sinds 2019 doen we onderzoek naar ballaststenen om te kijken hoeveel kwartsstof er vrijkomt en bij welke stappen in transport en verwerking dat gebeurt. We willen zo een goed beeld krijgen van de hoeveelheid stof en respirabel kwartsstof die vrijkomt bij de verschillende stenen en ballastwerkzaamheden, zodat we de juiste stofreducerende maatregelen kunnen nemen.

Lees over onderzoek en beleid

De tv-uitzending ‘Het stofspoor’ van Zembla heeft het onderzoek en onze beleidsvorming in een stroomversnelling gebracht. Ook heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) ProRail laten weten te willen gaan eisen dat we kwartsloze ballast gaan gebruiken.

Beste oplossing

Als opdrachtgever van spoorwerkzaamheden wil ProRail vanaf 1 januari 2022 meer doen om het risico van respirabel kwartsstof weg te nemen. Een kwartsloze ballaststeen is daarbij de beste oplossing: geen kwarts in de steen betekent geen respirabel kwartsstof. Wij kunnen en willen deze keuze maken, omdat ProRail aan de aannemers kan voorschrijven welke ballast zij mogen gebruiken.  

Tunnels en overkappingen en kleinschalig onderhoud

Het Nederlandse spoor is niet eenvoudig en snel in één keer kwartsloos te maken. Daar is op dit moment onvoldoende kwartsloze ballast voor beschikbaar. De eerste stap is dat we in tunnels en overkappingen kwartsloze ballast gaan gebruiken. Op die plekken waait stof niet makkelijk weg, waardoor tijdens werkzaamheden hogere concentraties kwartsstof kunnen ontstaan. 

Zodra op die plekken nieuwe ballast nodig is, vervangen we daar alle liggende ballast voor de kwartsloze variant. Daarnaast zal kwartsloze ballast worden toegepast in kleinschalig onderhoud als het beschikbaar is

Geen onaanvaardbare vertraging

Deze aanpak mag niet leiden tot onaanvaardbare vertraging of uitstel van het spooronderhoud. Daarom kiezen we ervoor dit gefaseerd te doen.

Overige sporen

Op de overige sporen zal nog geruime tijd voornamelijk met kwartshoudende ballast gewerkt worden. Wel blijven er strenge eisen gesteld worden aan die kwartshoudende ballast met als doel dat er zo min mogelijk emissie van respirabel kwartsstof optreedt.

Beschermingsmiddelen van groot belang

Wat buiten kijf staat: Stofbeperkende maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen als stofmaskers blijven altijd van groot belang, ook bij het werken met kwartsloze ballast. Ook ‘gewoon’ bouwstof is namelijk schadelijk bij inademing. Daarom blijft de branche deze maatregelen nemen en gaan we samen op zoek naar innovatieve manieren om stofvorming zoveel mogelijk te beperken.

Ballast

Alle informatie over hoe wij omgaan met ballast, is te vinden op een speciale pagina. Hier kun je lezen over kwartshoudende ballast en doorklikken naar veelgestelde vragen en meer informatie over onderzoek, afspraken en de toekomst. 

Lees verder

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers