Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

ProRail in gesprek over meer tijd voor invoering kwartsloze ballast

Nieuws

17 maart 2023

Spoor bestaat uit spoorstaven, dwarsliggers en ballaststenen. Deze stevige constructie zorgt voor veiligheid en draagkracht. Over de ballast stenen wordt veel gesproken omdat deze stenen kwarts bevatten. Bij werkzaamheden kan dit in de bouwstof vrijkomen en dat kan risico’s voor je gezondheid opleveren, zeker als je geen maatregelen neemt. De arbeidsinspectie eist daarom dat we kwartsloze stenen gebruiken. Op dit moment zijn die stenen onvoldoende beschikbaar voor al onze spoorwerkzaamheden.

Lees meer over ballast Lees meer over ballast

Brieven

ProRail heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in februari per brief geïnformeerd over hoe we omgaan met de beslissing van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het gebruik van kwartsloze ballast in het spoor. In die brief schetst ProRail ook de mogelijke gevolgen voor spoorprojecten.

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamerleden donderdagmiddag op de hoogte gesteld van onze brief. In een Kamerbrief beschrijft ze onder meer ons bezwaar tegen de eisen die de arbeidsinspectie ons stelt ten aanzien van het gebruik van kwartsloze ballast. Onze brief is als bijlage bijgevoegd.

Lees hier de brieven Lees hier de brieven

Veiligheid

De veiligheid van iedereen die aan het spoor werkt staat voor ons voorop. Met het volgen van de verplichte veiligheidsmaatregelen uit de arbocatalogus van railAlert kan iedereen in de spoorsector veilig - binnen de wettelijke grenswaarden - werken met de ballast die we op dit moment nog grotendeels gebruiken.

ProRail volgt de eis van de arbeidsinspectie om toe te werken naar ballast zonder kwarts in heel Nederland. Dat is al in gang gezet door de kwartsloze ballast die op dit moment verkrijgbaar is zo goed mogelijk in te zetten in tunnels en onder overkappingen. Daarnaast houden we de ballast nat, zodat er minder stofvorming is en is er een verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes.

Beheersmaatregelen omgang kwartsstof van railAlert Beheersmaatregelen omgang kwartsstof

Meer tijd nodig

Om de volledige omslag te kunnen maken in heel Nederland is meer tijd nodig dan de ons nu gestelde termijnen. De periode die we hiervoor krijgen van de arbeidsinspectie is volgens ons te kort om deze omslag te maken, omdat er op de markt onvoldoende kwartsloze ballast beschikbaar is. Over de termijn van die overgang - en de gevolgen daarvan – blijven we in gesprek met het ministerie. Verder zullen we ook bij de rechter laten toetsen of de termijn die we krijgen voor de overgang uitvoerbaar is.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers