Welke bezwaren zijn er voor de bekende alternatieven voor glyfosaat?

Veelgestelde vraag

Onkruidbestrijding op en bij het spoor is ingewikkeld. We hebben literatuuronderzoek gedaan naar wel dertig bekende alternatieve methoden, maar veel bleken er ongeschikt voor toepassing rond het spoor.

Zware machines kunnen bijvoorbeeld niet over onze paden en smalle taluds rijden, hierbij is er een te groot risico op verzakkingen of ongelukken met de machines. Bestrijding met hete lucht of vuur heeft praktische nadelen, zoals het risico op bermbranden en schade aan het spoor. Methodes die vaak herhaald moeten worden en/of waarvan de toepassing veel tijd kost, passen niet in de dienstregeling, dan zouden er veel minder treinen kunnen rijden.

We zoeken naar aanpassingen die bestaande methodes wél geschikt maken, of nieuwe methodes die goed passen bij de spoorwegen.

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers