Welke bezwaren zijn er voor de bekende alternatieven voor glyfosaat?

Veelgestelde vraag

Alternatieven zoals maaien en schoffelen zijn erg arbeidsintensief en minder effectief dan chemische bestrijdingsmiddelen.

Ook kleven aan alternatieven zoals bestrijding met hete lucht of vuur praktische nadelen, bijvoorbeeld het risico op bermbranden en schade aan de infra.

Bij het gebruik van heet water wordt het ingezette materieel zo zwaar dat werken op het schouwpad riskant is. Het gewicht kan verzakkingen veroorzaken of het gebruikte materieel kan van het talud vallen.

Methodes die vaak herhaald moeten worden en een lage werksnelheid hebben kunnen niet ingepast worden in de dienstregeling omdat er in die situatie heel veel minder treinen kunnen rijden.

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers