Overwegen : Exceptioneel transport

Als je met exceptioneel transport een overweg passeert, dan wil je dit uiteraard op een veilige manier doen. Als transporteur kun je bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het veilig passeren van het baanvak. Weet je niet zeker of je binnen 15 seconden de overweg kunt passeren, dan moet wellicht het baanvak worden afgesloten voor treinverkeer of moet een andere voorzorgsmaatregel genomen worden. Neem dan contact op met ProRail.

Neem contact op

Het is belangrijk dat je op tijd contact met ons opneemt. Doe dat minimaal 48 uur voordat je de overweg zou willen passeren. Bij twijfel geldt altijd; bel of mail ons. Dan weet je zeker dat het goed komt.

Bel of mail

Voorzorgsmaatregelen

Extra aandacht is vooral gevraagd bij lange exceptionele transporten die ontheffingsplichtig zijn. Op de website van de RDW is aangegeven welke voorzorgsmaatregelen vervoerders van deze transporten moeten nemen voor het veilig passeren van een spoorwegovergang.

In uitzonderlijke gevallen kunnen deze niet voldoende zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als uit het route-onderzoek blijkt dat er bijzondere verrichtingen nodig zijn die de aanwezigheid op het baanvak dusdanig verlengen dat er een onveilige passage kan ontstaan. Het baanvak moet dan worden afgesloten voor treinverkeer.

Het is aan de transporteur te bepalen of er aanvullende maatregelen voor het veilig passeren van het spoor nodig zijn.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers