Overwegen : Exceptioneel transport

Als je met exceptioneel transport een overweg passeert, dan wil je dit uiteraard op een veilige manier doen. Als transporteur ben je verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen om het baanvak veilig te passeren. Weet je niet zeker of je binnen 15 seconden de overweg kunt passeren, of is het transport hoger dan de hoogte van de bovenleiding? Dan moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen. Neem daarvoor altijd tijdig contact op met ProRail. Wij kunnen doorverwijzen naar een spooraannemer, die bepaalt over het treffen van maatregelen om het transport mogelijk te maken. Belangrijk om te weten is dat er afhankelijk van de te nemen maatregelen, voorbereidingstijd nodig is.

Neem contact op

Het is belangrijk dat je op tijd contact met ons opneemt. Doe dat minimaal vijf werkdagen voordat je de overweg wilt passeren. Ook als je twijfelt moet je altijd contact opnemen met het loket Werkplekbeveiliging. Dit kan telefonisch via 084-0849907 of stuur een email via onderstaande knop. Dan weet je zeker dat het goed komt. 

Stuur een mail

Voorzorgsmaatregelen

Extra aandacht is vooral gevraagd bij lange, hoge of zware exceptionele transporten die ontheffingsplichtig zijn. Op de website van de RDW is aangegeven welke voorzorgsmaatregelen vervoerders van deze transporten moeten nemen voor het veilig passeren van een spoorwegovergang.

In uitzonderlijke gevallen kunnen deze niet voldoende zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als uit het route-onderzoek blijkt dat er bijzondere verrichtingen nodig zijn die de aanwezigheid op het baanvak dusdanig verlengen dat er een onveilige passage kan ontstaan. Het baanvak moet dan worden afgesloten voor treinverkeer.

De transporteur is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de regels bij een veilige oversteek van het spoor. Alle kosten voor de benodigde maatregelen om hieraan te kunnen voldoen, zijn voor de transporteur. 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers