Veiligheid : Veiligheid op overwegen

Nog snel even onder gesloten spoorbomen doorglippen. Of juist te lang op een overweg blijven staan. Het is levensgevaarlijk. Roekeloos gedrag op overwegen is wettelijk verboden. De boete voor risicovol gedrag op overwegen kan oplopen tot 220 euro.

Veertig ongelukken

De gevolgen van risicovol gedrag zijn vaak groot. Jaarlijks vinden er ruim veertig ongelukken plaats op overwegen. Een derde daarvan heeft een dodelijke afloop. En ook al gaat het nét goed, dan nog leidt iedere bijna-aanrijding tot vertraging van het treinverkeer.

Veilige overwegen

Overwegen zorgen ervoor dat treinverkeer en overig verkeer elkaar veilig kunnen kruisen. Natuurlijk moeten overwegen zélf ook veilig zijn. En weggebruikers zoveel mogelijk aansporen tot veilig gedrag. Daarom neemt ProRail in ieder geval de volgende maatregelen:

  • Vergroten van herkenbaarheid van de overweg, door betere verlichting aan te brengen. Zodat weggebruikers eerder zien dat ze een overweg naderen.
  • Zo min mogelijk afleiding rond een overweg. Daarvoor halen we overbodige borden en objecten weg.
  • Duidelijke markering van veilige zones binnen de overwegbomen. Zodat het duidelijk is waar je nog wel veilig kunt staan.
  • Duidelijkheid over de tijd die er is om over te steken. Een lampje kan aangeven dat de overweg nog enige tijd geopend zal blijven. En er nog ruim voldoende tijd is om over te steken.

Bijzondere oversteek

Waar de weg en het spoor elkaar kruisen, staat veiligheid voorop. Dat geldt in het dagelijkse verkeer, maar zeker ook in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld als een optocht, betoging of vierdaagse het spoor wil oversteken. Of als een groot voertuig of een schaapskudde een overweg passeert. In zulke situaties is áltijd vooraf overleg met ProRail nodig.

Lees meer

Geen overweg

Nog veiliger is het, als er helemaal geen overweg is. En weggebruikers via een tunnel of brug het spoor kunnen oversteken. Nieuwe spoorlijnen hebben al geen overwegen meer. En op bestaande spoorlijnen kijken we waar overwegen vervangen kunnen worden door een tunnel. Of hoe ze beter beveiligd kunnen worden. Dat doen we in overleg met de wegbeheerders. Vaak zijn dit gemeenten of provincies. 

Programma’s

ProRail neemt deel aan twee landelijke programma’s over overwegen. Beide programma’s voeren we uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Met het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) verbeteren we de doorstroming op overwegen en maken we ze nóg veiliger. Het NABO-programma betreft het opheffen of aanpassen van alle publiek toegankelijke overwegen die niet beveiligd zijn met spoorbomen, lampen en bellen.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers