Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Overwegen : Flitscamera's

ProRail werkt aan het verhogen van de veiligheid van overwegen. Zowel het treinverkeer en het wegverkeer neemt steeds meer toe. Een overweg is een kruising in het verkeer met hoog risico. We willen het risico op ongelukken voor weggebruikers, treinreizigers én spoorwegpersoneel daarom zo klein mogelijk maken. ProRail streeft naar nul ongevallen op overwegen.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024.

Proefsysteem flitscamera's

Gedurende een proef vanaf april 2018 tot en met december 2020 zijn er flitscamera's geplaatst bij twee overwegen in Hilversum. In deze periode zijn ruim 2650 boetes uitgeschreven voor het negeren van de rode knipperlichten. Het gaat daarbij om weggebruikers met kenteken. Tijdens de periode van deze proef, zagen we het aantal overtredingen afnemen met 50 - 60%. Dat is een zeer succesvol resultaat. 

Dankzij dit resultaat is besloten om de handhaving met flitscamera's bij overwegen, landelijk in te zetten. Er is een project gestart voor de landelijke uitrol van flitscamera's. Deze valt onder een van de Generieke Maatregelen van het Landelijke Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Hiervoor is in 2020 een plan van aanpak gemaakt.

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

Het landelijk uitrollen van flitscamera’s is onderdeel van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dit programma is in 2012 gestart door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ProRail voert het in opdracht van het ministerie uit. Doel van het LVO is de veiligheid op overwegen te vergroten en om hinder van overwegen voor weggebruikers te verminderen.

Lees meer over het LVO

Uitrol bij 40 overwegen van start

In december 2023 is de aanbesteding succesvol afgerond en is het contract gegund aan Brickyard B.V. Per 1 februari 2024 start ProRail met handhaven bij de eerste overweg in Bunnik en werkt tegelijkertijd samen met de eerstvolgende gemeentes om zo snel mogelijk de volgende camera’s te kunnen plaatsen. Naar verwachting heeft ProRail geheel 2024 en een deel van 2025 nodig om nog eens 39 overwegen van het camerasysteem te voorzien.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers