Overwegen : Flitscamera's

ProRail werkt aan het verhogen van de veiligheid van overwegen. Zowel het treinverkeer en het wegverkeer neemt steeds meer toe. Een overweg is een kruising in het verkeer met hoog risico. We willen het risicio op ongelukken voor weggebruikers, treinreizigers én spoorwegpersoneel daarom zo klein mogelijk maken. ProRail streeft naar nul ongevallen op overwegen.

Proefsysteem flitscamera's

Gedurende een proef vanaf april 2018 tot en met december 2020 zijn er flitscamera's geplaatst bij twee overwegen in Hilversum. In deze periode zijn ruim 2650 boetes uitgeschreven voor het negeren van de rode knipperlichten. Het gaat daarbij om weggebruikers met kenteken. Tijdens de periode van deze proef, zagen we het aantal overtredingen afnemen met 50 - 60%. Dat is een zeer succesol resultaat. 

Dankzij dit resultaat is besloten om de handhaving met flitscamera's bij overwegen, landelijk in te zetten. Er is een project gestart voor de landelijke uitrol van flitscamera's. Deze valt onder een van de Generieke Maatregelen van het Landelijke Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Hiervoor is in 2020 een plan van aanpak gemaakt. Begin december 2023 neemt de Stuurgroep Overwegen een besluit over de start van de realisatiefase. Ondertussen heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de subsidie gegund én is de openbare aanbesteding hiervoor bijna afgerond.

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

Het landelijk uitrollen van flitscamera’s is onderdeel van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dit programma is in 2012 gestart door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ProRail voert het in opdracht van het ministerie uit. Doel van het LVO is de veiligheid op overwegen te vergroten en om hinder van overwegen voor weggebruikers te verminderen.

Lees meer over het LVO

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers