Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

ProRail plaatst ‘flitscamera’s’ bij overwegen

Nieuws

22 juni 2021

Nog te vaak rijden automobilisten, brommerrijders, vrachtwagen- en buschauffeurs een spoorwegovergang over wanneer de rode knipperlampen knipperen en de slagbomen sluiten. Om dit soort levensgevaarlijke acties een halt toe te roepen is ProRail in samenwerking met het Openbaar Ministerie gestart met de voorbereidingen om ‘flitscamera’s’ te plaatsen bij spoorwegovergangen. Weggebruikers die zich hier niet aan de verkeersregels houden kunnen straks altijd een bekeuring verwachten.

50 procent minder roodlichtpassages

ProRail heeft in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de gemeente Hilversum vanaf 2018 een proef gedaan met een soortgelijke camera op twee overwegen. Na een flinke hoeveelheid boetes in de beginfase hielden weggebruikers zich steeds beter aan de verkeersregels. Met als resultaat dat er in 2020 maar liefst 50 procent minder roodlichtpassages waren en de veiligheid op deze twee overwegen een heel stuk werd verbeterd.

  • Een brommer slalomt langs gesloten bomen
    Een brommer slalomt langs gesloten bomen
  • Een auto steekt over terwijl de rode lampen al knipperen
    Een auto steekt over terwijl de rode lampen al knipperen

39 overwegen in 22 gemeenten

ProRail wil met de uitrol van de camera’s starten in 22 gemeenten met spoorwegovergangen waar verkeersregels relatief vaak worden overtreden door overstekend verkeer en het risico groter is op (bijna) aanrijdingen. Hiervoor heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat budget beschikbaar gesteld. De voorbereiding voor de aanbesteding van het project is inmiddels gestart.

Een goede samenwerking met de gemeenten is essentieel, aangezien de handhavingscamera’s op een bepaalde afstand van de overweg moeten worden geplaatst, zodat er goed zicht is op kentekens van overtreders. Die grond is meestal niet van ProRail. Ook moeten gemeenten nog goedkeuring geven voor deze manier van handhaven. ProRail heeft de gemeenten waar het om gaat op de hoogte gesteld van de plannen, zodat de gesprekken hierover kunnen worden gestart. Als alles goed verloopt kan de eerste camera in de eerste helft van 2022 worden geplaatst.

Samen met gemeenten

In totaal zijn er 22 gemeenten gevraagd om te werken aan de plaatsing van camera's bij overwegen. Klik op de link hieronder om te zien welke gemeenten dat zijn en bij welke overwegen we op deze manier willen handhaven.

Alle gemeenten en overwegen

Boetebedragen

Voor automobilisten, motorrijders en vrachtwagens is het boetebedrag 250 euro. Brom- en snorfietsen kunnen bij overtreding rekenen op een sanctie van 170 euro. Van een traditionele ‘flitscamera’ is geen sprake. Dit camerasysteem analyseert de beelden en slaat bij een mogelijke overtreding de beelden op. De camerabeelden worden vervolgens bekeken door onze buitengewoon opsporingsambtenaren.

Als een kenteken in beeld komt bij een overtreding, krijgt de bestuurder een bekeuring thuisgestuurd. Voetgangers en fietsers die een overtreding maken, zijn natuurlijk moeilijker te achterhalen, daarvoor controleren onze BOA’s regelmatig herkenbaar en onherkenbaar op locatie.

Beveiligde overwegen zijn ook gevaarlijk

De laatste jaren zijn vooral onbewaakte overwegen, of zoals we het in spoorse termen noemen ‘Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO)’ in het nieuws. Veel mensen vragen zich af waarom ProRail die overwegen niet beveiligt met spoorbomen en bellen. Daar is ProRail geen voorstander van en we hebben dan ook als voorkeur om de overwegen te verwijderen, want ook de ‘beveiligde’ overwegen zijn een bron van incidenten. Vooral wanneer weggebruikers zich niet aan de verkeersregels houden. Met het plaatsen van de camera’s hoopt ProRail deze incidenten terug te dringen.

Verbeterprogramma voor overwegen

De toepassing van de flitscamera’s komt voort uit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dit programma is in 2014 gestart door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail voert het in opdracht van het ministerie uit. Doel van het LVO is om de doorstroming en veiligheid op en rond overwegen te verbeteren.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers