Programma : Landelijk Verbeter­programma Overwegen

Steden breiden zich uit en de inwoners worden mobieler. Hierdoor is er meer verkeer op de weg en op het spoor. Daardoor is het drukker op overwegen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en aanrijdingen. Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) bevordert de veiligheid én de doorstroom op beveiligde overwegen.

Startdatum
2014
Einddatum
2028

Het LVO Specifiek programma bevindt zich sinds 2023 in een afbouwfase. Dit betekent dat er geen nieuwe projecten meer worden opgenomen in het programma. De nog lopende projecten worden volgens planning afgerond. In 2024 lopen er nog ongeveer tien locatie specifieke projecten in het LVO Specifiek programma.

Doorstroom op beveiligde overwegen

LVO is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. LVO bestaat uit generieke maatregelen en specifieke projecten.

Generieke maatregelen

Het programma wil het beschikbare budget optimaal benutten. Dit betekent dat we zoeken naar maatregelen die de problemen op zo veel mogelijk overwegen in Nederland oplossen. Die maatregelen noemen we generiek. Dit zijn:

  • Het verkorten van dichtligtijden, met onder andere de afteller
  • Beïnvloeding van gedrag op overwegen
  • Landelijke uitrol flitscamera's
Bekijk: Hoe werkt een afteller?

Specifieke projecten

Voor sommige overwegen zijn generieke maatregelen niet voldoende. Dan zijn specifieke projecten gewenst. De Specifieke projecten binnen LVO verlopen per definitie middels cofinanciering door de wegbeheerder(s) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarbij het ministerie maximaal tot 50% van de kosten kan dekken middels de LVO subsidie.

Nauwe samenwerking

Binnen LVO wil ProRail knelpunten rondom bewaakte overwegen oplossen. Daarbij maken we gebruik van slimme, innovatieve en kosteneffectieve maatregelen, gezien vanuit het spoor, de weg en de omgeving. Hiervoor werken we nauw samen met gemeenten, provincies, wegbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Contact

Werk jij bij een gemeente of een decentrale overheidsinstantie en heb je een vraag over een beveiligde overweg? Neem dan contact op met de relatiemanager van jouw regio.

Heb je een vraag over een specifiek project? Neem dan contact op met projectmanager Eric Mackay, via Eric.Mackay@prorail.nl. Voor algemene vragen over LVO, mail je naar lvo@prorail.nl.

Nieuws over dit onderwerp

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers