Kosten voor het gebruik van het spoor

Spoorvervoerders betalen voor het gebruik van het spoor. Net zoals luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van de luchthaven en binnenschippers voor het gebruik van de haven. Bent u vervoerder, dan betaalt u aan ons een vergoeding voor bijvoorbeeld het gebruik van rails, bovenleidingen, perrons en treinparkeerplaatsen. Goed om te weten: de tarieven liggen al een jaar van tevoren vast. U weet dus waar u aan toe bent.

Het vaststellen van de hoogte van de vergoedingen

Hoeveel betaalt u als vervoerder nu precies voor het gebruik van het spoor? Dat hangt onder andere af van het gewicht van de treinen die u gebruikt, het aantal kilometers dat u maakt en het aantal stations dat u aandoet. Zo is het tarief voor een zware goederentrein hoger dan voor een lichte reizigerstrein, omdat een zware trein het spoor meer belast. 

Bij het berekenen van de vergoedingen volgt ProRail de wet- en regelgeving op dit gebied, zoals Europese richtlijnen en de Nederlandse spoorwetgeving. De wijze waarop de vergoedingen worden berekend is te lezen in de methoden voor toerekening voor de verschillende diensten die u als vervoerder afneemt.

Uitgangspunt hierbij is dat middels de vergoedingen alleen kosten in rekening worden gebracht die volgen uit het gebruik van het spoor, bijvoorbeeld de kosten voor onderhoud aan het spoor zelf, de wissels et cetera. Kosten voor aanpassing of uitbreiding van het spoor worden bijvoorbeeld niet in rekening gebracht.

Bekendmaken van de tarieven

De tarieven voor het gebruik van het spoor maakt ProRail ruim een jaar van tevoren bekend. Dat doen wij in de zogenaamde ‘concept Netverklaring’, die elk jaar in september verschijnt. U weet dus ruim op tijd waar u aan toe bent. Bovendien krijgt u als vervoerder zes weken de tijd om te reageren op onze concept Netverklaring. In december komen we dan met de definitieve Netverklaring en de definitieve tarieven.  

Zoals gezegd stellen we de tarieven zorgvuldig en volgens de wet- en regelgeving vast. Toch kan het voorkomen dat u het als vervoerder niet eens bent met de hoogte van de tarieven. U kunt dan een klacht indienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die toetst dan of ProRail zich aan de wet- en regelgeving heeft gehouden.  

Subsidies voor goederenvervoerders

Bent u een goederenvervoerder en maakt u gebruik van de Betuweroute? Omdat er langdurige werkzaamheden in Duitsland zijn, kunt u niet altijd zoveel gebruik maken van de Betuweroute als u zou willen. Dat betekent dat uw goederentreinen dan om moeten reizen via het gemengde spoornet. Door het omrijden betaalt u meer gebruiksvergoeding. Voor deze meerkosten kunt u subsidie krijgen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zodat het niet optimaal gebruik kunnen maken van de Betuweroute niet ten koste gaat van uw omzet. 

Daarnaast is voor de periode 2019 tot en met 2023 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook een subsidieregeling voor goederenvervoerders geïntroduceerd in het kader van het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer met als doel het spoorgoederenvervoer te stimuleren. Per kilometer geldt, afhankelijk van het gewicht van de trein, een bepaald subsidiebedrag.