Meer dan helft overwegen Gouda-Den Haag, Gouda-Rotterdam opgeheven

Het is ProRail gelukt om in vijf jaar tijd meer dan de helft van de spoorwegovergangen tussen Gouda en Rotterdam en Gouda en Den Haag op te heffen. Het gaat om openbare overwegen als de Middelweg en de Bredeweg en om verschillende onbewaakte, private overpaden over boerenland. In 2012 lagen er nog zestien overwegen en -paden. Sinds dit jaar zijn er nog zes over: drie openbare overwegen en drie private overpaden.

Ambitie

Op dit moment telt Nederland nog 1900 openbare overwegen. ProRail werkt zoveel als mogelijk toe naar het sluiten van die overwegen. Waar dit niet kan, beveiligen we de overweg zo goed mogelijk én treden we strenger op  tegen wangedrag. Van de NABO’s (niet actief beveiligde overwegen) op het reizigersnet die voor het publiek toegankelijk zijn, willen we binnen 3 tot 5 jaar af door ze op te heffen of te beveiligen. Ze zijn niet meer van deze tijd. Een beveiligde overweg biedt geen 100 procent veiligheid. Zeker op trajecten waar we vaker willen gaan rijden, vormen overwegen een obstakel en een steeds groter risico. Overwegen zijn langer dicht als er meer treinen voorbij komen. Hierdoor komt de doorstroming van het wegverkeer in het gedrang en brengt het gedrag van weggebruikers op overwegen geregeld mensenlevens in gevaar.

Samenwerking

Een overweg opheffen of beter beveiligen is niet eenvoudig en kan ProRail in de meeste gevallen niet eenzijdig besluiten. Bij overwegen die openbaar toegankelijk zijn is het de wegbeheerder die besluit of een overweg kan worden opgeheven. Dit is vaak de gemeente of de provincie. Ook spelen recreatieve belangengroepen en – bij particuliere overwegen - rechthebbenden een  belangrijke rol in het proces rond het opheffen of aanpassen van een overweg. Om klaar te zijn voor de toekomst moeten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies, gemeenten en ProRail goed samenwerken. Hierbij zijn geld, ambitie en visie voor de korte en de lange termijn  van cruciaal belang.

Mogelijkheden

In het Groene Hart, tussen Gouda, Moordrecht en Zuidplas, konden we de laatste vijf jaar een aantal overwegen opheffen danwel ondertunnelen of overbruggen, doordat gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat bezig waren met grote infrastructurele projecten om het Groene Hart beter bereikbaar te maken.

Samenwerking

Door goede samenwerking met deze partijen hebben we onder meer de overwegen over de Bredeweg, de Middelweg, de twee over de 5e Tochtweg en de 's Gravenweg gesaneerd. Ook hebben we twee overpaden in Zevenhuizen weggehaald, vlakbij de opgeheven overweg bij de Bredeweg. De overwegen die nog bestaan op de route Gouda Rotterdam zijn de 2e Tochtweg, de Spoorweglaan en een privaat overpad. Tussen Gouda en Den Haag liggen nog de Stationsstraat in Zoetermeer en een overpad bij Zoetermeer Oost.

 

Gepubliceerd op