Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

De Verbinders : Eric Westerhuis

Maak kennis met de Verbinders, een team van experts dat graag meedenkt met gemeenten en provincies om bouwplannen waarbij het spoor betrokken is vorm te geven. Eric Westerhuis is één van onze Verbinders. Zijn kerntaak is omgevingsmanagement. Hij praat met lokale overheden, belangenverenigingen en bewonersgroepen over bouwprojecten rondom het spoor en zorgt voor de benodigde onderzoeken en procedures.

De verleiding is soms om lastige onderwerpen te negeren. Begrijpelijk, maar niet handig.

Eric Westerhuis omgevingsmanager bij ProRail

Eric: "Alle actuele thema’s komen daarbij altijd wel op één of andere manier voorbij: geluid, klimaat, water, natuur, woningbouw en duurzame mobiliteit. Een mooi voorbeeld is ‘de Oude Lijn’, het spoortraject tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam, en Dordrecht. In die regio moeten 170.000 woningen in de buurt van stations komen. Hoe zorgen we ervoor dat dit aantrekkelijke locaties worden, goed georiënteerd op het openbaar vervoer? En welke aanpassingen zijn daar op het spoor en bij de stations voor nodig?"

"Met de komende MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) wordt onderzocht hoe een schaalsprong op het spoor kan bijdragen aan het duurzaam bereikbaar maken van de regio, inclusief de nieuwe woonwijken. Met andere woorden: hoe maken we van ‘de Oude Lijn’ de mobiliteitsruggengraat van deze regio?"

"Ik vind het geweldig om bij te dragen aan de uitvoering van plannen waar veel verschillende stakeholders bij betrokken zijn. Daarvoor moet je goed alle belangen en toekomstplannen inventariseren en meedenken over hoe die te zijn verenigen. Communicatie is daarbij essentieel. Het doel is in elk geval verrassingen bij de uitvoering van plannen te voorkomen. Als het lukt om de plannen en activiteiten van alle partijen op elkaar af te stemmen en iedereen van elkaar op de hoogte is, ben ik tevreden."

Overheden hebben elkaar en elkaars kwaliteiten nodig om de opgave op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en duurzame mobiliteit waar te maken.

Eric Westerhuis omgevingsmanager bij ProRail

"De verleiding is soms bij zo’n proces om lastige onderwerpen te negeren. Begrijpelijk, maar niet handig. Uiteindelijk komen thema’s als ruimte voor de natuur en klimaatadaptatie toch op de agenda. Wij hebben andere partijen daar hard bij nodig. Aan ons als overheden samen de taak om al deze toekomstige opgaven te verbinden. Goede afspraken maken over wie aan de lat staat voor welk onderwerp, is cruciaal."

"Ik verbind graag mensen en opgaven. En om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk om tijdig aan de overlegtafel zitten. Uiteindelijk moeten we allemaal hetzelfde potje voetbal spelen. Overheden hebben elkaar en elkaars kwaliteiten nodig om de opgave op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en duurzame mobiliteit waar te maken."

Contact Contact

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers