Duurzame bereikbaarheid : De Verbinders

Om duurzame bereikbaarheid in Nederland te bevorderen, is een intensieve coproductie tussen het Rijk, provincies, gemeenten en vervoerders nodig. Ook ProRail heeft daarbij een belangrijke rol. Als brede mobiliteitsadviseur willen we onze expertise, ervaring en visie graag delen om samen met onze stakeholders te werken aan de transitie naar duurzame bereikbaarheid.

Vroeg stadium

Dat lukt het best als we in een vroeg stadium kunnen meepraten over hoe we de omgeving van het spoor en station duurzaam bereikbaar houden, bijvoorbeeld bij plannen voor nieuwe woonwijken. Onze rol belichten we in onze stakeholders-campagne De Verbinders. Drie ProRailers vertellen hoe zij met betrokken partijen werken aan de transitie naar duurzame mobiliteit in Nederland.

Lees hieronder de verhalen van drie Verbinders.

Marjon Vissers

ProRail denkt graag mee met de duurzame bereikbaarheidsambities van gemeenten en provincies. Dat doen we met de hulp van collega’s als Marjon Vissers, zij is één van onze Verbinders. Als procesmanager mobiliteitsontwikkeling is ze verantwoordelijk voor de landsdelen Zeeland, West Brabant en Gelderland.

Lees het verhaal van Marjon Lees het verhaal van Marjon

Eric Westerhuis

Maak kennis met de Verbinders, een team van experts dat graag meedenkt met gemeenten en provincies om bouwplannen waarbij het spoor betrokken is vorm te geven. Eric Westerhuis is één van onze Verbinders. Zijn kerntaak is omgevingsmanagement. Hij praat met lokale overheden, belangenverenigingen en bewonersgroepen over bouwprojecten rondom het spoor en zorgt voor de benodigde onderzoeken en procedures.

Lees het verhaal van Eric Lees het verhaal van Eric

Koen Schmitz

Koen Schmitz is procesmanager investeringen en onderdeel van ons team van experts: de Verbinders. Hij zorgt ervoor dat gemeentelijke en provinciale ontwikkelopgaven in de omgeving van het spoor in de vroege fase hun weg vinden binnen ProRail.

Lees het verhaal van Koen Lees het verhaal van Koen

Meer weten?

Hoe ziet de toekomst van de duurzame mobiliteit eruit? Wat zijn de wensen, welke uitdagingen zien we en hoe kunnen we die met technologische innovaties oplossen? In de serie ProRail Podcast praat ProRail met slimme mensen uit de mobiliteitssector, met wetenschappers, opiniemakers, bestuurders en politici, maar ook met reizigers en vervoerders.

Beluister de podcast Beluister de podcast

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers