De Verbinders : Marjon Vissers

ProRail denkt graag mee met de duurzame bereikbaarheidsambities van gemeenten en provincies. Dat doen we met de hulp van collega’s als Marjon Vissers, zij is één van onze Verbinders. Als procesmanager mobiliteitsontwikkeling is ze verantwoordelijk voor de landsdelen Zeeland, West Brabant en Gelderland.

Ik maak verbinding tussen betrokken partijen zoals het rijk, gemeente, provincie, vervoerders en ProRail.

Marjon Vissers procesmanager mobiliteitsontwikkeling bij ProRail

Marjon: "Bij verstedelijking in de buurt van het spoor komen heel wat partijen in beweging: de gemeente, het rijk, de provincie, vervoerders en ProRail zelf. Als procesmanager kijk ik of de wensen en ambities van alle betrokken partijen verenigbaar zijn: Behouden we optimaal treinverkeer? Wordt het station goed ontsloten? Hoe zit het met duurzaamheid? Is er voldoende budget?"

"Ik maak verbinding tussen ProRail, het rijk, provincies, gemeentes en vervoerders. Het doel: integraal kijken naar zowel de spooropgave als de stedenbouwkundige opgave van een gemeente. Wat betreft die spooropgave gaat het om de toekomstige capaciteit van stations en het spoor. Ik kijk daarbij ook naar de OV behoefte van de provincie en de gemeente. In die verbinding leg ik samen met mijn collega procesmanagers de focus op politiek-bestuurlijke besluitvorming. Zo hopen we voldoende financiering te krijgen van alle partijen om de integrale ambities waar te maken."

Draagvlak krijgen voor bouwopgaves werkt het best als we aan de voorkant van het proces in gesprek gaat met elkaar.

Marjon Vissers procesmanager mobiliteitsontwikkeling bij ProRail

"Een mooi voorbeeld hiervan is het stationsgebied in ‘s-Hertogenbosch. Om de stadsdelen aan weerszijden van het station beter te verbinden, heeft de gemeente een omvangrijk plan geïnitieerd. Met dit plan kan van het stationsgebied een aantrekkelijke leefomgeving gemaakt worden. Omdat we in een vroeg stadium zijn aangehaakt, konden we meteen meedenken over slimme oplossingen rondom de verbouwing van het station ‘s-Hertogenbosch en het emplacement toekomstvast gaan inrichten."

"Het doel is om in het stationsgebied vooral fietsers en voetgangers de ruimte te geven. Dat sluit aan op onze ambitie om vooral duurzame vervoersmodaliteiten te faciliteren, juist rondom stations. In verkennende gesprekken leggen we daarom het accent bijvoorbeeld op de locatie en omvang van de toekomstige fietsenstalling. Ook leggen wij uit hoe fietsers en voetgangersstromen voldoende ruimte krijgen. Onze ervaring en expertise komen daarbij goed van pas."

"Als verbinder probeer ik draagvlak te krijgen voor integrale spoorgerelateerde bouwopgaves. Daarbij behartig ik het belang van het spoor. Dat werkt het best als we aan de voorkant van het proces in gesprek gaan en niet als de plannen al zijn uitgewerkt."

Neem contact op Neem contact op

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers