De Verbinders : Koen Schmitz

Koen Schmitz is procesmanager investeringen en onderdeel van ons team van experts: de Verbinders. Hij zorgt ervoor dat gemeentelijke en provinciale ontwikkelopgaven in de omgeving van het spoor in de vroege fase hun weg vinden binnen ProRail.

Wij maken in overleg met de gemeenten en provincies het proces concreet.

Koen Schmitz procesmanager investeringen bij ProRail

Koen: "Ik werk nu een jaar in de regio Noordoost als procesmanager, in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Wanneer wij een opgave oppakken, komen we meestal met een aantal interne collega’s van betrokken afdelingen bij elkaar. We bespreken de mogelijkheden en kansen en maken zo het proces concreet. Dat doen we uiteraard in overleg met de betrokken gemeenten en provincies."

"ProRail heeft veel ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van complexe bouwprojecten bij het spoor. We kunnen gemeenten en provincies daar uitstekend bij helpen, bijvoorbeeld in Leeuwarden. Daar heeft de gemeente ambitieuze woningbouwplannen voor de omgeving van het station. We zijn daarop in een vroeg stadium al met de gemeente in gesprek gegaan. Daarbij komen onderwerpen aan de orde zoals geluid en trillingen, grondverwerving en overwegen, maar ook de duurzame bereikbaarheid van het station voor deze nieuwe woningen."

Samen met overheden Nederland duurzaam bereikbaar maken is geweldig.

Koen Schmitz procesmanager investeringen bij ProRail

"Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat er meer begrip voor elkaars belangen en behoeftes, dat helpt om gezamenlijk een goed proces in te richten voor de invulling van de opgaves die leven in het gebied."

"Wij hebben een publieke taak. Ik hou ervan op het grensvlak van binnen en buiten mijn organisatie te manoeuvreren. Het is leuk om een idee verder te brengen en te onderzoeken of het levensvatbaar is. Ook de politieke context spreekt me aan. Ik ben van huis uit civiel ingenieur en onderzoek graag hoe we een behoefte kunnen realiseren op een zo concreet mogelijke manier. Om samen met overheden Nederland duurzaam bereikbaar te maken is geweldig."

Contact Contact

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers